GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gozdarstvo
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • čiščenje/trebljenje zemljišča
 • deževni gozd
 • divji lov
 • dovoljenje za lov
 • drevesnica
 • drevo
 • državni gozd
 • ekologija gozda
 • fitopatologija
 • golosek
 • gospodarjenje z gozdovi
 • gozd
 • gozd
 • gozdarska ekonomija
 • gozdarska enota
 • gozdarska politika
 • gozdarska zakonodaja
 • gozdarske aktivnosti
 • gozdarstvo
 • gozdarstvo
 • gozdni biološki rezervat
 • gozdni ekosistem
 • gozdni požar
 • gozdni proizvod
 • gozdni rezervat
 • gozdni škodljivec
 • gozdni vir
 • gozdno kmetijstvo
 • gozdno zemljišče
 • gozd zmernega pasu
 • gozd zmernega pasu
 • grmovje
 • hrast
 • iglasti gozd
 • iglasti gozd
 • iglavec
 • iglavec
 • invazija škodljivcev
 • izkoriščanje gozda
 • izsekavanje, krčenje gozdov
 • javna/družbena lastnina, dobrine v splošni rabi
 • jeleni (Cervidae)
 • koristen organizem
 • ledena plošča
 • les
 • lesni odpadki
 • lesnoproizvodni gozd
 • les za kurjavo, drva
 • listavec
 • listavec
 • listnati gozd
 • listopadni gozd
 • lokalno pogozdovanje
 • lov
 • lovski plen
 • lovski rezervat
 • masna bilanca ledene plošče
 • mešani gozd
 • mešani gozd
 • naravni gozd
 • naravni gozd
 • območje nadzorovanega lova
 • obnova vegetacije
 • obstojnost pesticidov
 • ocena gozdnih virov
 • odstranjevanje grmovja
 • ohranjanje gozdov
 • ostanki pesticidov
 • panjevec
 • panjevec s semenjaki, srednji gozd
 • pesticid
 • pogozdovanje
 • pogozdovanje
 • pojavi na zemeljskem površju
 • popis škode v gozdu
 • preprečevanje gozdnih požarov
 • pridobivanje gozdnih proizvodov
 • propadanje gozdov
 • prvotni gozd, naravni gozd
 • sečnja
 • sečnja
 • škoda, ki jo povzročijo živali
 • škoda, ki jo povzroči nevihta
 • škoda v gozdovih
 • škodljivec
 • smolnata rastlina
 • sredozemski gozd
 • sredozemski gozd, makija
 • trajnostno gospodarjenje z gozdovi
 • trgovanje z rastlinami
 • tropski deževni gozd
 • tropski gozd
 • uničevanje gozdov
 • varstvo gozdov
 • višinski gozd
 • vleka lesa
 • vpliv gozdarstva na okolje
 • vzajemno delovanje pesticidov, interakcija pesticidov
 • zakon o gozdarstvu
 • zasebni gozd
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/14