GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
splošno
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • anketa, pregled, raziskava
 • antagonizem (nasprotno delovanje)
 • antropogen
 • antropogeni dejavnik
 • bivalno okolje
 • blago in storitve
 • blago, izdelki
 • čas, obdobje
 • certifikat kakovosti
 • cev
 • cilji trajnostnega razvoja
 • čista tehnologija
 • človekova dejavnost
 • črta
 • dokaznost, nazornost
 • dolgotrajni učinek/vpliv, dolgotrajna posledica
 • določanje ciljev
 • ekološka neenakost
 • ekonomsko-ekološka učinkovitost
 • fizično okolje
 • geofizikalno okolje
 • glaciologija
 • globalni/svetovni model
 • globalni vidik
 • hitrost
 • indeks, kazalo
 • indikator
 • industrijski razvoj
 • izdelava in uporaba inštrumentov
 • izračunavanje, preračunavanje, izračun
 • kazalec, indikator
 • kemična redukcija
 • konflikt, spor
 • kopno okolje
 • kriterij vrednotenja
 • lastnost, atribut
 • ločljivost, resolucija
 • mejna vrednost
 • metoda
 • metoda izračunavanja
 • metoda okoljskega odtisa izdelka
 • metoda okoljskega odtisa organizacije
 • mletje, drobljenje
 • mnenje, stališče
 • načelo trajnosti
 • načrt
 • načrt (projekt)
 • nadmorska višina
 • nadomestilo
 • nadomestljivost (kemija)
 • nadzorni ukrep, nadzor
 • napoved, predvidevanje
 • naravno okolje
 • nasvet, obvestilo/sporočilo
 • nepovratnost
 • neživo okolje
 • novost, inovacija
 • občutljivo okolje
 • obnovitveni/sanacijski ukrep
 • obvestilo, objava, oglas
 • obveznost registracije
 • ocena tehnologije
 • ocenitev, ocena, cenitev
 • ocenjevanje učinkovitosti
 • odločitev
 • odnos med človekom in naravo
 • odstranitev
 • okolje
 • okoljska banka vzorcev/primerkov
 • okoljska kultura
 • okoljska posledica
 • okoljska prioriteta
 • okoljski trg
 • okoljsko certificiranje
 • okolju prijazen
 • osiromašenje, obubožanje, izčrpanje
 • označevanje
 • parameter
 • potrdilo
 • pravice prihodnjih generacij
 • prečiščevanje, čiščenje
 • predmet, tema
 • pregled (finančnega poslovanja), revizija
 • pregled poslovnih knjig
 • preobrat/sprememba vplivov
 • preverjanje trajnosti
 • prihranki
 • primerjava
 • pristop, vstop, dostop
 • proces informiranja/obveščanja/poročanja
 • proces odločanja
 • proces širjenja
 • prognostični podatki
 • program
 • proizvod z znakom za okolje
 • projekt
 • prostorska razporeditev
 • ravnovesje snovi
 • raziskovanje, preučevanje
 • razmaščevanje
 • razmerje med vzrokom in posledico
 • reflektometrija
 • reševanje okoljskih problemov
 • samoopazovanje
 • seizmično/potresno inženirstvo
 • simulacija
 • sinergizem
 • širjenje onesnaženja
 • sistemsko razmišljanje
 • skladiščenje
 • škoda
 • škropljenje
 • sledilna snov, sledilo
 • spektroskopija
 • sporna uporaba/raba
 • sprememba vrednosti
 • spremembe v okolju
 • stopnja učinkovitosti
 • teorija o okolju
 • teža
 • točka
 • trajnostni razvoj
 • trasa
 • trdota
 • trgovinska dejavnost
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • usedanje
 • vir vplivov (na okolje)
 • vpliv na okolje
 • vpliv, posledica, učinek
 • vrednotenje
 • vzdrževanje/ohranjanje okolja
 • vzorčenje, jemanje vzorcev
 • zagotavljanje kakovosti
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/15