GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zdravje ljudi
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorpcija
 • AIDS
 • alergen, dražilo
 • alergija
 • alveol, pljučni mešiček
 • amalgam
 • antibiotik
 • aplikativna/uporabna prehrana
 • azbestoza
 • beljakovinsko bogata hrana
 • biotehnologija za zdravje
 • bolezen
 • bolezen dihal
 • bolezen imunskega sistema
 • bolezen živali
 • bolnišnica, klinika
 • bolnišnični odpadki
 • bris
 • celica
 • Chagasova bolezen
 • čistoča, čistost
 • citotoksičnost
 • človek
 • človekovo zdravje
 • človeška bolezen
 • človeško telo
 • dezinfekcija
 • dihalni sistem
 • dihalni trakt, dihalne poti
 • DNK
 • dolgotrajni učinek/vpliv, dolgotrajna posledica
 • dolgotrajni vpliv onesnaževal
 • dopustna dnevna doza
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • ekofiziologija
 • ekopediatrija
 • ekotoksičnost
 • endokrini sistem
 • endokrinologija
 • enterovirus
 • epidemija
 • epidemiologija
 • ergonomija
 • farmakokinetika
 • farmakologija
 • fekalna bakterija
 • fizikalne razmere
 • fiziologija
 • fiziologija človeka
 • fluoriranje
 • gen
 • genotoksičnost
 • gensko spremenjena hrana
 • hematologija
 • higiena
 • higiena okolja
 • hranilna vrednost hrane
 • hrup pri prebitju zvočnega zidu
 • imisija hrupa
 • imisija prahu
 • imisije onesnaževal
 • imunologija
 • imunost
 • imunski sistem
 • infekcijska bolezen
 • invalid
 • izpostavljenost
 • izpostavljenost (ljudi) onesnaževalom
 • izpostavljenost onesnaževalom
 • izpostavljenost sevanju
 • kajenje
 • kakovost hrane
 • kardiologija
 • kardiovaskularna bolezen, bolezen srca in ožilja
 • kardiovaskularni sistem, sistem srca in ožilja
 • kirurški odpadki
 • klinični simptom
 • koliformna bakterija
 • kopičenje v telesnem tkivu
 • koža
 • Kratica za "raven brez opaznih vplivov"
 • kri
 • kritična vrednost
 • lakota
 • levkemija
 • limfni sistem
 • majhen otrok
 • maksimalna koncentracija imisij
 • malarija
 • materino mleko
 • medicina
 • medicina dela
 • medicina dela
 • medicina (znanost)
 • mejna vrednost
 • mestni promet
 • mikrob
 • mišični sistem
 • mladič
 • mladost, mladina
 • motnje, ki jih povzroča hrup
 • motnje spanca
 • mutagen
 • mutagenost
 • najvišja dopustna koncentracija
 • napad škodljivcev na pridelek, infestacija pridelka
 • napad škodljivcev na živila, infestacija živil
 • nasprotni učinek strupenih snovi
 • nekroza
 • nepretrgan hrup
 • nesreča pri delu
 • nevarnost za zdravje
 • nevrotoksičnost
 • nezadostna/slaba prehrana
 • nezgoda, nesreča
 • nizek polet
 • območje varovanja pitne vode, vodovarstveno območje
 • obremenitev s težkimi kovinami
 • obsevanje
 • odrasla oseba
 • okoljska medicina
 • okoljsko zdravstveno tveganje
 • okužba, infekcija
 • onesnaženje zraka v zaprtih prostorih
 • onesnaževalo živil
 • onhocerkiaza
 • onkologija
 • organ
 • osnovna hrana, osnovno živilo
 • osnovna potreba po hrani
 • ostrina sluha
 • otrok
 • parazitologija
 • patogen
 • patogeni organizem
 • patologija
 • patologija človeka
 • patološki učinek
 • pljučna bolezen
 • podnebni vpliv
 • poklicna bolezen
 • poškodba
 • postopek umetne reprodukcije
 • potreba po hrani
 • povzročitelj bolezni
 • predpisi o varstvu pri delu
 • prehrambna higiena
 • prehrana, prehranjevanje
 • prehrana/prehranjevanje živali
 • prenašalec človeških bolezni
 • preventivni zdravstveni ukrep
 • prognostični podatki
 • prosti čas
 • protitelo
 • psihični učinek
 • psihologija
 • psihološka preobremenitev
 • psihološki učinek
 • psihološki učinek
 • psihosomatska bolezen
 • psihosomatski učinek/vpliv
 • raba pesticidov
 • radiacijska bolezen
 • rak
 • rakotvoren
 • rakotvornost
 • razmerje doza-učinek
 • razmerje med zdravjem in okoljem
 • razstrupitev
 • rekreacija
 • rekreacijsko območje
 • reševalna služba
 • reševalni sistem
 • reševanje ladje in tovora
 • respirator
 • ribja bolezen
 • salmonela
 • sanitarna oprema, sanitarije
 • sindrom bolnih zgradb
 • sinergijski učinek
 • šistosomiaza
 • škoda, ki jo povzroči sevanje
 • škodljiva uporaba drog
 • skrb za zdravje rastlin
 • slabost
 • sluh
 • slušna okvare, slušne motnje
 • slušni sistem
 • smrtnost, umrljivost
 • smrtnost/umrljivost dojenčkov
 • socialna medicina
 • spačenost, skaženost
 • spanec, spanje
 • spazmodični krup
 • splošno zdravstveno varstvo
 • šport
 • sprejemljiva raven tveganja
 • starejša oseba
 • starost
 • sterilizacija
 • stranski učinek zdravil
 • stres
 • strup
 • strupenost, toksičnost
 • strupenost/toksičnost rastlin, fitotoksičnost
 • terapija, zdravljenje
 • teratogena snov
 • teratogeneza
 • teratogenost
 • tkivo
 • toksični učinek
 • toksičnost pesticidov
 • toksikologija
 • toksikološka ocena/presoja
 • toksin
 • tradicionalno zdravstvo
 • tumor
 • tveganje obolelosti za rakom
 • ugotavljanje teratogenosti
 • urbani/mestni hrup
 • urbani stres
 • ustanovitev/registracija (družbe, firme)
 • ustrezna oskrba s hrano
 • varovanje sluha
 • varovanje zdravja
 • varovanje zdravja na delovnem mestu
 • varovanje zdravja pred vplivi okolja
 • varstvo pred dimom
 • varstvo pri delu
 • virologija
 • virus
 • vpliv hrupa
 • vpliv hrupa na zdravje
 • vpliv na človeka
 • vpliv na zdravje
 • vpliv na zdravje
 • vpliv sevanja
 • vsebnost svinca v krvi
 • vzgoja
 • zaščita civilnega prebivalstva
 • zaščita pred sevanjem
 • zaskrbljenost zaradi stanja okolja
 • zastrupitev
 • zastrupitev
 • zastrupitev hrane
 • zastrupljanje/kontaminacija krme
 • zdravilna rastlina
 • zdravilo
 • zdravje
 • zdravje na delovnem mestu
 • zdravje živali
 • zdravstvena storitev
 • zdravstvena zakonodaja
 • zdravstveni dom, zdravstvena služba
 • zdravstveni načrt
 • zdravstveni predpisi
 • zdravstveni ukrepi, zdravstvo, skrb za zdravje
 • zdravstveno varstvo
 • zdravstveno varstvo
 • ženska
 • živčni sistem
 • živilsko barvilo
 • z okoljem povezana bolezen
 • zoonoza
 • zvočno ugodje
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/17