GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
vzreja živali
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • akvakultura
 • antibiotik
 • bolezen živali
 • čebelarstvo
 • čezmerna paša
 • čista tehnologija
 • denitrifikacija
 • domača žival, hišni ljubljenček
 • drstišče
 • ekstenzivna živinoreja
 • gnoj
 • gojenje ostrig
 • gojenje školjk, školjkarstvo
 • gojenje školjk, školjkarstvo
 • govedo, goveja živina
 • govedo za prirejo mesa
 • hlev
 • hlevski gnoj
 • hlev, zavetišče za živali
 • hranjenje/krmljenje živali
 • intenzivna živinoreja
 • klavna živina
 • klavnica
 • klavniški odpadki
 • konj
 • kožuhar
 • kožuh, kožuhovina
 • krmna rastlina
 • lov s pastmi
 • marikultura
 • meso
 • mlečna kmetija
 • mleko
 • odlaganje živalskih trupel
 • okužba, infekcija
 • paša
 • pašnik
 • perutnina
 • perutninarstvo
 • pes
 • poltekoči gnoj
 • pravice živali
 • prehrana/prehranjevanje živali
 • proizvodnja gnoja
 • raba pesticidov
 • razmnoževanje živali
 • ribogojstvo
 • selektivna vzreja živali
 • silos
 • svinjak
 • tehnologija reje
 • transhumanca, selitvena paša
 • travišče
 • travnik
 • trgovina z živalmi
 • udomačena žival
 • usnje
 • varstvo živali
 • veliki kmetijski obrati
 • veterinarstvo, veterina
 • vpliv akvakulture na okolje
 • vzreja ptic
 • vzreja živali
 • vzreja živali, gojenje rastlin
 • vzreja živine
 • zakol živali
 • zakon o krmi
 • zastrupljanje/kontaminacija krme
 • zavetišče za živali
 • zdravje živali
 • živalska hrana, krmilo
 • živalski iztrebek
 • živalski odpadki
 • živalski ostanek
 • živina
 • živina na kmetiji
 • živinoreja
 • živinorejska proizvodnja
 • živinska krma
 • zmanjšanje emisij
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/18