GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kmetijstvo
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • agrarna ekonomika
 • agrokemično sredstvo
 • agrometeorologija
 • agronomija
 • agronomska vrednost
 • agrosistem
 • agroživilska industrija
 • aktivno kmečko prebivalstvo
 • amoniak
 • anorgansko gnojilo
 • arborikultura, gojenje dreves
 • biogorivo
 • biološko zatiranje škodljivcev
 • bioplin
 • biotehnologija v kmetijstvu
 • bombaž
 • čebelarstvo
 • celovito zatiranje škodljivcev
 • cena kmetijskega proizvoda/storitve
 • čezmerna paša
 • čezmerno gnojenje
 • čiščenje/trebljenje zemljišča
 • DDT (dikloro-difenil-trikloretan)
 • dodatek gnojilu
 • drevesnica
 • državne rezerve hrane
 • dušikovo gnojilo
 • ekstenzivna živinoreja
 • ekstenzivno kmetijstvo v sušnih območjih
 • energija biomase
 • erozija
 • farmska reja
 • fitopatologija
 • fitosanitarno čiščenje vode
 • fosfatno gnojilo
 • fungicid
 • gnoj
 • gnojenje tal
 • gnojnica in gnojevka
 • gojenje čebulic
 • gojenje rastlin
 • gojenje rastlin
 • gojenje rastlin v rastlinjakih
 • gojišče mikroorganizmov, substrat
 • gomoljevka, korenovka
 • gospodarjenje z njivskimi površinami
 • gospodarjenje z zemljišči in načrtovanje
 • gozdno kmetijstvo
 • herbicid
 • hidrokultura
 • hidromelioracije
 • hlev
 • hlevski gnoj
 • hlev, zavetišče za živali
 • humus
 • industrijska rastlina
 • industrijska rastlina
 • insekticid
 • intenzivno kmetijstvo
 • invazija škodljivcev
 • izboljševanje tal
 • izraba pokrajine
 • izsuševanje
 • javna/družbena lastnina, dobrine v splošni rabi
 • kalijevo gnojilo
 • kapljično namakanje
 • katastrofa v kmetijstvu
 • kemična zaščita pridelka
 • kemično zatiranje škodljivcev
 • klavna živina
 • klestenje, obrezovanje
 • kloroza (pomanjkanje klorofila)
 • kmečka hiša
 • kmečko poslopje
 • kmetija, farma
 • kmetijska mehanizacija, kmetijski stroji
 • kmetijska oprema in poslopja
 • kmetijska oprema, kmetijska mehanizacija
 • kmetijska pokrajina
 • kmetijska politika
 • kmetijska površina
 • kmetijska pridelava
 • kmetijska pridelava na terasah
 • kmetijska raba (površin)
 • kmetijska tehnika
 • kmetijska zakonodaja
 • kmetijske nepremičnine
 • kmetijski odpadki, odpadki iz kmetijstva
 • kmetijski pridelek/proizvod
 • kmetijski škodljivci
 • kmetijsko gospodarjenje
 • kmetijsko inženirstvo
 • kmetijsko načrtovanje
 • kmetijsko posestvo
 • (kmetijsko) pridelovanje hrane, proizvodnja hrane
 • kmetijstvo
 • kolobarjenje
 • komasacija
 • komercialno sadjarstvo in vrtnarstvo
 • kompost
 • kompostiranje
 • kompostiranje, ki ga izvaja proizvajalec
 • kompost iz blata čistilnih naprav
 • koristen organizem
 • košnja
 • krmna rastlina
 • krmne rastline
 • kulturna rastlina
 • mešano kmetijstvo
 • meso
 • metoda kmetijske pridelave
 • mineralno sredstvo za izboljšanje lastnosti tal
 • mlečna kmetija
 • mulčenje
 • načrtovanje rabe tal
 • načrt rabe tal
 • nadzorovano požiganje
 • naključno sproščanje GS organizmov
 • namakalni kanal
 • namakalni sistem
 • namakalno kmetijstvo
 • napad škodljivcev na pridelek, infestacija pridelka
 • napad škodljivcev na živila, infestacija živil
 • naravno gnojilo
 • naravno vlakno
 • obdelovanje kmetijske zemlje
 • obdelovanje zemlje
 • območje visoke podtalnice
 • obsežnejši poseg v krajino
 • obstojnost pesticidov
 • odpadek iz kmetijstva
 • odpadki iz poljedelstva
 • odpadki, primerni za kompostiranje
 • okoljska zakonodaja na področju kmetijstva
 • okvirni kmetijski načrt
 • oljna repica
 • onesnaženje iz kmetijstva
 • organsko kmetijstvo
 • organsko sredstvo za izboljšanje tal
 • ostanki pesticidov
 • ozara
 • paša
 • pašnik
 • perutninarstvo
 • pesticid
 • plevel
 • podcenjevanje kmetijstva
 • podeželski habitat
 • podeželsko naselje
 • podeželsko območje
 • podeželsko okolje
 • podeželsko prebivalstvo
 • podorina
 • polder
 • polje
 • poljedelstvo
 • polje za čiščenje odpadne vode
 • poltekoči gnoj
 • poraba umetnih gnojil
 • površine v prahi
 • požigalništvo
 • predelani kmetijski pridelek
 • predpis o kmetijski proizvodnji
 • preprečevanje erozije
 • preskušanje sredstev za zaščito rastlin
 • pridelava poljščin
 • pridelek, letina
 • pridelek za trg
 • pridelek, žetev
 • produkcijska sredstva v kmetijstvu
 • program širitve
 • proizvodnja gnoja
 • proizvod živalskega izvora
 • raba pesticidov
 • raba tal
 • raba tal
 • rastlinjak, drevesnica
 • rastlinska bolezen
 • rastlinska proizvodnja
 • rastlinsko olje
 • razkuževanje semen
 • razmnoževanje rastlin
 • razvoj podeželja
 • razvrstitev (klasifikacija) rabe tal
 • regionalni načrt
 • revitalizacija/sanacija pokrajine
 • riž
 • rodovitnost tal/prsti
 • sadež, sadje
 • sadjarstvo
 • sadno drevo
 • sajenje
 • selekcija rastlin
 • selektivno gojenje rastlin
 • selilno poljedelstvo
 • seme
 • silos
 • sistem obdelave tal
 • skladiščenje kmetijskih pridelkov
 • škoda, ki jo povzročijo živali
 • škoda na polju
 • škodljivec
 • škropljenje
 • skupna kmetijska politika
 • slani travnik
 • šota
 • sproščanje/vnos mutiranih mikroorganizmov
 • sredstvo za zaščito rastlin
 • standard za nadzor nad pesticidi
 • stiskanje
 • strupenost/toksičnost rastlin, fitotoksičnost
 • suhi travnik
 • svinjak
 • tehnologija obdelovanja
 • tekstilna rastlina
 • terasirana pokrajina
 • travišče
 • travnik
 • trgovanje z rastlinami
 • turizem na kmetiji
 • ukrepi za zmanjševanje posledic suše
 • umetno gnojilo
 • umetno gnojilo
 • umetno namakanje
 • usedlina pri destilaciji melase
 • vas
 • veliki kmetijski obrati
 • vezava dušika
 • vinogradništvo
 • voda za rabo v kmetijstvu
 • vpliv kmetijstva na okolje
 • vprežna žival
 • vrednost zemljišča
 • vrtnarstvo, hortikultura
 • vzajemno delovanje pesticidov, interakcija pesticidov
 • vzreja živali
 • zakon o krmi
 • zakon o podeželju
 • zakon o uporabi umetnih gnojil
 • zaščita pridelka
 • zatiranje plevela
 • zatiranje škodljivcev
 • zavetišče za živali
 • zelena revolucija
 • zelenjadarstvo
 • zelenjava
 • zelenjava
 • zelenjavni odpadki
 • zemlja v prahi
 • zemljišče z mejno donosnostjo
 • zemljiškoposestno razmerje
 • žito
 • žito
 • živalska hrana, krmilo
 • živalski iztrebek
 • živalski iztrebki kot gorivo
 • živalski odpadki
 • živica, živa meja
 • živilskopredelovalna industrija
 • živinorejska proizvodnja
 • živinska krma
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/2