GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
materiali
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • absorbent olja
 • adheziv, lepilo
 • aditiv, dodatek živilom
 • aerosol
 • agrokemično sredstvo
 • aktivno oglje
 • alternativni/nadomestni material
 • amalgam
 • anorgansko gnojilo
 • antibiotik
 • apnenec
 • apno
 • aromatična snov
 • avtomobilska pnevmatika
 • avtomobilski katalizator
 • azbest
 • azbestna malta
 • baktericid
 • barva
 • barva, barvilo
 • belilna glina
 • belilo
 • bencin
 • beton
 • biocid
 • biogorivo
 • bioplin
 • bitumen
 • bombaž
 • celuloza
 • celuloza
 • cement
 • čistilno sredstvo, čistilo
 • črnilo
 • črni premog
 • DDT (dikloro-difenil-trikloretan)
 • delno halogeniran klorofluoroogljikovodik
 • deponijski plin
 • detergent, čistilno sredstvo
 • dezinfekcijsko sredstvo
 • dizelsko gorivo
 • dodatek gnojilu
 • dodatek gorivu
 • dodatna embalaža
 • dušikovo gnojilo
 • elektronski material
 • elektronski odpadki
 • embalaža
 • emulzija
 • flokulant
 • fosfatno gnojilo
 • fosilno gorivo
 • fotokemični produkt
 • freon
 • fungicid
 • funkcionalna snov
 • gnoj
 • gnojnica in gnojevka
 • gorivo
 • gorivo iz odpadkov
 • gorivo, ki ne onesnažuje
 • gorivo za ogrevanje gospodinjstev
 • gorivo za plovila
 • gorljiv izdelek
 • gozd
 • gozdni proizvod
 • gradbeni material
 • herbicid
 • hladilna voda
 • hladilno olje
 • hladilo
 • hlevski gnoj
 • impregnacija
 • impregnacijska snov
 • industrijski izdelek, industrijski proizvod
 • industrijski material
 • inhibitor korozije
 • insekticid
 • izdelek, proizvod
 • izolacijski material
 • jedilne maščobe
 • jedka snov, jedkovina
 • (jedrske) gorivne palice
 • jedrsko gorivo
 • jedrsko orožje
 • jeklo
 • kalijevo gnojilo
 • kamen
 • kamena volna
 • kamnina
 • katalizator
 • katran
 • kavčuk, guma
 • kemična sestava goriva
 • kemični izdelek
 • kemično orožje
 • kemikalija
 • kemikalija za uporabo v gospodinjstvu
 • keramika
 • kerozin
 • klorofluoroogljikovodik, CFC
 • kmetijski pridelek/proizvod
 • koks
 • koloid
 • kompost
 • kompost iz blata čistilnih naprav
 • konzervans, sredstvo za konzerviranje
 • konzervirana hrana, konzerva
 • kovina
 • kovinski izdelek
 • kovinski mineral
 • kožuh, kožuhovina
 • kreda
 • kurilno olje
 • kurilno olje za ogrevanje gospodinjstev
 • lak
 • lak
 • lastnosti materialov
 • lepilo
 • les
 • lesni proizvod
 • les za kurjavo, drva
 • lignit
 • lokalni gradbeni material
 • lug
 • marmor
 • material za gradnjo cest
 • mazivo
 • mehčalo
 • mešanica bencina in alkohola
 • milo
 • mineral
 • mineralna snov
 • mineralna voda
 • mineralno olje
 • mineralno sredstvo za izboljšanje lastnosti tal
 • mineralno vlakno
 • mlečni proizvod
 • moč materialov
 • motorno gorivo
 • mulčenje
 • nafta
 • naravna snov, naravni material
 • naravni drag kamen
 • naravno gnojilo
 • naravno vlakno
 • nehlapna snov
 • nekovinski mineral
 • neosvinčeni bencin
 • nevarna snov
 • novi material, tehnološko izpopolnjen material
 • obdelana živila
 • oblačila, obleke
 • obnovljiva surovina
 • obogateni uran
 • obstoječa kemikalija
 • odpadna embalaža
 • odpadna guma
 • odpadna sadra
 • odpadni material
 • odpadno steklo
 • oglje
 • ognjevzdržna/negorljiva snov
 • okolju nevarna snov
 • okolju primeren (sonaraven) izdelek
 • oksidant
 • opeka
 • organsko sredstvo za izboljšanje tal
 • organsko topilo
 • papir
 • peč
 • penilo
 • pepel
 • pepelika
 • pesek
 • pesticid
 • petrokemični proizvod
 • plastični odpadki
 • plastika
 • plastika, primerna za recikliranje
 • plin
 • plinska mešanica
 • pločevinka z razpršilom
 • pluta
 • pnevmatika
 • podorina
 • pogonski alkohol
 • pogonski plin
 • pohištvo, oprema
 • polimer
 • polivinil klorid
 • polizdelek
 • polizdelek
 • polizdelki
 • polnilo
 • polprevodnik
 • poraba fosilnih goriv
 • poraba goriva
 • poraba umetnih gnojil
 • posebna kemikalija
 • potrošniški izdelek
 • povratna embalaža
 • površinsko aktivna snov
 • predelani kmetijski pridelek
 • prehranski posrednik
 • premaz
 • premog
 • preskušanje materialov
 • primernost za recikliranje
 • prod, gramoz
 • proizvod živalskega izvora
 • proteinski izdelek
 • rastlinsko olje
 • rastlinsko tekstilno vlakno
 • ravnovesje odpadkov
 • razkuževanje semen
 • različni izdelki
 • razpršeni azbest
 • razstrelivo, eksploziv
 • reciklirani material
 • reciklirani papir
 • ruda
 • rudarski proizvod
 • sadra
 • silicij
 • sintetični detergent
 • sintetični material
 • sintetično tekstilno vlakno
 • škrob
 • sladilo
 • sladkor
 • sledilo, sledilna snov
 • slonovina
 • smernica/direktiva EU o embalaži
 • smola
 • snov, ki lahko oksidira
 • snov, material
 • snov, sposobna tvoriti kompleks
 • solvent, topilo
 • sol za posipavanje cest
 • šota
 • sredstvo proti obraščanju
 • sredstvo za zaščito rastlin
 • stara kovina, staro železo
 • stekleno vlakno
 • steklo
 • stranski produkt
 • strupeni/toksični izdelek
 • surova nafta
 • surovina
 • tanin
 • tekstil, blago
 • tekstilni odpadek
 • tekstilno vlakno živalskega izvora
 • tesnilna plast
 • težko kurilno olje
 • tkanina, blago
 • tobak
 • umetno gnojilo
 • umetno gnojilo
 • uničevalec alg, algicid
 • usnje
 • utekočinjeni plin
 • veda o gradivih
 • vlakno
 • vnetljiva snov
 • voda za industrijsko rabo
 • voda za porabo
 • volna
 • vračljiva embalaža
 • žaganje, žagovina
 • zamašek
 • zdravilo
 • železni odpadki
 • zemeljski plin
 • zidarstvo
 • živalska hrana, krmilo
 • živalski iztrebki kot gorivo
 • živilo
 • živilski aditiv
 • živilsko barvilo
 • živinska krma
 • življenjski cikel izdelka
 • življenjski cikel materialov
 • zlitina
 • zvočnoizolacijski material
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/27