GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sevanje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • bioluminiscenca
 • center za jedrske raziskave
 • cepitev jedra
 • dekontaminacija
 • dokončno uskladiščenje
 • doza
 • ekvivalentna doza
 • elektrosmog
 • fizika sevanja
 • hitri reaktor
 • infrardeče sevanje
 • ionizirno sevanje
 • izpostavljenost sevanju
 • jedrska eksplozija (nesreča)
 • jedrska elektrarna
 • jedrska energija
 • jedrska fizika
 • jedrska nesreča
 • jedrska nevarnost
 • jedrska reakcija
 • jedrska varnost
 • (jedrske) gorivne palice
 • jedrski obrat
 • jedrski poskus
 • jedrski reaktor
 • jedrsko gorivo
 • jedrsko orožje
 • jedrsko tveganje
 • kozmično sevanje
 • laser
 • mikroval
 • naravna radioaktivnost
 • neionizirno sevanje
 • obogateni uran
 • obsevanje
 • obsevanje hrane
 • odlaganje radioaktivnih odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov iz jedrske elektrarne
 • omejevanje emisij
 • ozadje
 • predelava za ponovno uporabo
 • predvidevanje emisij
 • raba jedrske energije
 • radiacijska bolezen
 • radiacijska doza, doza obsevanja
 • radioaktivna dekontaminacija
 • radioaktivna kontaminacija
 • radioaktivna snov
 • radioaktivne emisije, emisije radioaktivnih snovi
 • radioaktivne padavine/usedline
 • radioaktivni element
 • radioaktivni odpadki
 • radioaktivno onesnaževalo
 • radioaktivno sevanje ozadja
 • radioaktivno sledilo
 • radioaktivnost
 • radionuklid
 • razpadni produkt
 • razpolovna doba
 • razprave o jedrski energiji
 • reaktor
 • reaktorska varnost
 • rentgenski žarek
 • sevanje
 • sevanje alfa
 • sevanje beta
 • sevanje gama
 • škoda, ki jo povzroči sevanje
 • sončno sevanje
 • svetilnost
 • svetloba, luč
 • taljenje jedra
 • ultravijolično sevanje
 • usedanje
 • varnostni zaslon
 • vpliv sevanja
 • zakonodaja s področja jedrske energije
 • zakon o zaščiti pred sevanjem
 • zaščita pred sevanjem
 • zlitje jedra
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/28