GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zrak
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerobiologija
 • aerosol
 • amoniak
 • analiza odpadnih plinov
 • atmosferska fizika
 • atmosferska kemija
 • atmosferski aerosol
 • atmosferski model
 • atmosferski ozon
 • avtomobilski katalizator
 • azbest
 • azbestna malta
 • beleženje zmanjšanja emisij (trgovanje z emisijami)
 • bencinski motor
 • biofiltracija
 • biološko čiščenje odpadnih plinov
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • čezmejno onesnaženje
 • čiščenje dimnih plinov
 • čiščenje dimnih plinov z mokrim postopkom
 • čiščenje preko kamnov
 • čista tehnologija
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • davek na ogljikov dioksid
 • delno halogeniran klorofluoroogljikovodik
 • denitrifikacija odpadnih plinov
 • dež
 • deževnica
 • dim
 • dim
 • dimnik
 • dim v zaprtih prostorih
 • disperzija odpadnega plina
 • dizelski motor
 • dopustna meja izpostavljenosti
 • drobni prah
 • dušik
 • dušikov dioksid
 • dušikovi oksidi
 • dušikov monoksid
 • dušikov oksid
 • elektrofiltrski pepel
 • elektrosmog
 • emisija odpadne toplote
 • emisija odpadnih plinov
 • emisija toplogrednih plinov
 • emisije iz motorjev zračnih plovil
 • emisije motornih vozil
 • emisije prometa
 • emisije v zrak
 • emisijski vir
 • faktor škodljivosti za ozon
 • fotokemična reakcija
 • fotokemični agens
 • fotokemični oksidant
 • fotokemični smog
 • fotokemično onesnaženje
 • freon
 • gibanje zraka
 • gorivo, ki ne onesnažuje
 • hladilni stolp
 • hladilo
 • hlapna snov
 • hlapnost
 • hrup gibanja zraka
 • imisija prahu
 • imisijska meja
 • industrijski dim, industrijski hlapi
 • industrijski odpadni plin
 • interakcija zrak-voda
 • inverzija, obrat
 • inverzijska plast
 • ionosfera
 • izkoriščanje/uporaba odpadne toplote
 • izpuh
 • izpušni plin
 • izpušni plin
 • izpušni plin
 • izpušni plin iz motornega vozila
 • izpušni plin iz vozila
 • izračun razpršitve
 • kajenje
 • kakovost okolja
 • kakovost zraka
 • kalnost, motnost
 • kazalec/indikator onesnaženja
 • kemična sestava zraka
 • kemično čiščenje
 • kisel dež
 • kisik
 • klorofluoroogljikovodik, CFC
 • koncentracija žvepla
 • kondenzacija
 • kondenzacija (proces)
 • Kratica za "raven brez opaznih vplivov"
 • kriterij kakovosti okolja
 • kritična koncentracija
 • kritična obremenitev
 • kritična vrednost
 • kroženje zraka
 • lahkohlapna organska spojina
 • lebdeči delci
 • lebdeči delci v fluidu
 • ločevalec delcev
 • majhna peč
 • maksimalna koncentracija imisij
 • mejna plast
 • merjenje smradu, olfaktometrija
 • mokri postopek
 • monitoring kakovosti zraka
 • monitoring ozračja, spremljanje stanja v ozračju
 • motorno gorivo
 • motor z notranjim zgorevanjem
 • nadomeščanje halogeniranih spojin
 • najvišja dopustna koncentracija
 • naknadno zgorevanje
 • neosvinčeni bencin
 • nevihta
 • nevihta, neurje
 • nizek polet
 • območje čistega zraka
 • obremenjenost zaradi onesnaženja
 • obremenjevanje s smradom
 • odpadna toplota
 • odpadni plin
 • odpadni zrak
 • odplinjevanje deponije
 • odplinjevanje odpadkov
 • odstranjevanje prahu
 • ogljikov dioksid
 • ogljikov monoksid
 • omejevanje emisij
 • onesnaženje zraka
 • onesnaženje zraka
 • onesnaženje zraka v zaprtih prostorih
 • onesnaževalo zraka
 • onesnaževanje iz motornih vozil
 • opozorilo o onesnaženosti s smogom
 • ozon
 • ozonska plast
 • ozračje, atmosfera
 • padavine
 • parni tlak
 • peč
 • peroksiacetilnitrat, PAN
 • plasti ozračja
 • plasti ozračja
 • plastovitost
 • plinasto onesnaževalo zraka
 • plinasto stanje
 • plinska mešanica
 • plinski motor
 • pomanjkanje kisika
 • pot izstrelka, trajektorija
 • prah
 • prečiščevanje, čiščenje
 • prečiščevanje odpadnega zraka
 • predvidevanje emisij
 • predvidevanje imisij
 • previsoki dimniki
 • prezračevanje
 • proces širjenja
 • proces v ozračju
 • razpršeni azbest
 • razprševanje
 • razžvepljevanje/odžvepljevanje goriva
 • register emisij
 • rekuperacija topil
 • respirator
 • rotacijska peč
 • saje
 • samočistilna sposobnost
 • sestavina zraka
 • sežigalnica odpadkov
 • sežiganje
 • sežiganje odpadkov
 • sežig blata čistilnih naprav
 • sežig odpadnih plinov
 • sistem rekuperacije plinov
 • škoda zaradi imisij
 • skupinski parameter
 • smog
 • smrad
 • sneg
 • snovni pretok
 • sorpcija
 • spremljanje kakovosti zraka
 • stik med oceani in ozračjem
 • štiritaktni motor
 • stratosfera
 • suho usedanje
 • tanjšanje ozonskega plašča
 • tanjšanje ozonske plasti
 • tanjšanje stratosferske ozonske plasti
 • tehnološka priprava plinov
 • temperatura zraka
 • temperaturni obrat/inverzija
 • tesnilo
 • tobačni dim
 • tokovno polje
 • toplogredni plin
 • toplotno onesnaženje
 • tornado
 • transport (fizika)
 • trdni delec
 • trgovinski promet
 • troposfera
 • troposferski ozon
 • učinek tople grede
 • ukrepi za varstvo zraka
 • ukrepi za zmanjševanje imisij
 • usedanje
 • usedanje
 • usedanje prašnih delcev
 • vede o ozračju (meteorologija, klimatologija)
 • veter
 • vir energije, ki ne onesnažuje
 • višina dimnika
 • vlaga
 • vlažnost zraka
 • vodikov sulfid
 • vodnik o evidenci emisij osnaževal zraka
 • vozilo, ki ne onesnažuje zraka
 • vrtinčenje
 • vsebnost kisika
 • zakon o zmanjševanju imisij
 • zaplinjevanje
 • zemeljski plin
 • žganje
 • zmanjšanje emisij
 • zmanjševanje odpadnih plinov
 • zračenje
 • zrak
 • zunanje okolje
 • žveplov dioksid
 • zvrtinčena plast
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/3