GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
viri
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • biološki morski viri
 • biološki viri
 • čezmeren ribolov
 • čezmerno izkoriščanje (črpanje)
 • črpanje nafte
 • črpanje nafte v globokem morju
 • črpanje podtalnice
 • črpanje podtalnice
 • črpanje (pridobivanje) zemeljskega plina
 • črpanje vode
 • energetski vir
 • energetski vir, vir energije
 • energetski vir, vir energije
 • fosilno gorivo
 • genski vir
 • gospodarjenje z naravnimi viri
 • gospodarjenje z viri
 • gospodarjenje z vodnimi viri
 • gozdni vir
 • gramoznica
 • iskanje nafte
 • iskanje zemeljskega plina
 • izčrpavanje naravnega vira
 • izkopavanje, izkop (proces)
 • izkoriščanje morskega dna
 • izkoriščanje oceanov
 • izkoriščanje virov
 • izlužitev, ekstrakcija
 • izraba pokrajine
 • javno morje
 • kamnolom
 • kopenski biološki vir
 • kovinski mineral
 • lignit
 • mikrobni vir
 • mineral
 • mineralni viri, mineralne zaloge
 • mineralno nahajališče
 • mineralno olje
 • morski vir
 • načrtovanje rabe vodnih virov
 • nadomestljivost (kemija)
 • nafta
 • naftna vrtina
 • nahajališče soli
 • (naravni) vir
 • naravni vir
 • nekovinski mineral
 • neobnovljivi naravni viri
 • neobnovljiv vir energije
 • obnovljiva surovina
 • obnovljiv naravni vir
 • obnovljiv vir energije
 • obsežnejši poseg v krajino
 • ocena (razpoložljivih) virov
 • odpadni material
 • odprti/dnevni kop
 • odprti kop
 • odvzem vode
 • ohranjanje genskih virov
 • ohranjanje naftnih virov
 • ohranjanje naravnih virov
 • ohranjanje/varovanje morskih virov
 • ohranjanje/varovanje virov
 • peskokop
 • plastika, primerna za recikliranje
 • podnebni vir
 • podzemni kamnolom
 • politika določanja cen naravnih virov
 • ponovna (upo)raba materialov
 • ponovna uporaba odpadkov
 • ponovna uporaba vode
 • poraba fosilnih goriv
 • poraba surovin
 • poraba vode
 • potreba po vodi
 • predelava odpadkov
 • predpis o rudarski dejavnosti
 • premogovništvo
 • pridobivanje gramoza
 • pridobivanje kamene soli
 • pridobivanje kamna
 • pridobivanje lignita
 • pridobivanje mineralov
 • pridobivanje peska
 • pridobivanje šote
 • primernost za recikliranje
 • priobalno črpanje nafte
 • priobalno črpanje nafte
 • produktivnost virov
 • propadanje/degradacija naravnih virov
 • raba lokalnih virov
 • raba naravnih virov
 • raba odpadkov
 • raba odpadkov kot materiala
 • raba tal
 • raba tal
 • raba vode
 • rastlinski vir
 • raziskovanje, preučevanje
 • reciklirani material
 • reciklirani papir
 • recikliranje
 • recikliranje/reciklaža odpadkov
 • rečni vir pitne vode
 • rekuperacija topil
 • ribji viri
 • ruda
 • rudarjenje na morskem dnu
 • rudarska pokrajina/krajina
 • rudarski proizvod
 • rudarsko območje
 • rudarstvo
 • rudarstvo
 • rudnik
 • sladkovodni vir
 • solni klin/čep
 • šota
 • stara kovina, staro železo
 • stopnja recikliranja
 • surovina
 • talni vir
 • termoselektivni proces
 • trajnostna raba
 • urbani tokovi (viri)
 • varčevanje z energijo
 • varčevanje z vodo
 • varstvo/ohranjanje vodnih virov
 • vodni vir
 • vrtanje
 • zagotavljanje surovin
 • zakonodaja s področja vodnih virov
 • zakon o rudarstvu
 • zaloge virov
 • zbiranje in ločevanje odpadkov
 • zemeljski plin
 • živalski vir
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/31