GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
trgovina, storitve
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • barvanje
 • bencinska črpalka
 • blago in storitve
 • bolnišnica, klinika
 • cena
 • cestni prevoz
 • cevovod
 • čiščenje
 • čiščenje obale
 • čiščenje ulic
 • čistoča, čistost
 • daljinsko ogrevanje
 • daljinsko ogrevanje
 • daljnovod
 • dnevna migracija
 • dodatna embalaža
 • dokumentacijski center
 • domača poraba snovi
 • embalaža
 • gradbena storitev
 • hitri medmestni vlak
 • hotelska dejavnost
 • inšpekcijska služba
 • izobraževalno središče
 • izvoz
 • izvoz nevarnih kemikalij
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • izvoz odpadkov
 • javna dela
 • javna služba
 • javna ustanova, javne površine
 • javne nabave
 • javni prevoz
 • kemično čiščenje
 • klimatizacija
 • knjižnica
 • knjižnična storitev
 • komercializacija
 • komunalna dejavnost
 • komunalna služba
 • komunalna služba/podjetje
 • komunalni odpadki
 • kopenski prevoz/transport, prevoz po kopnem
 • košnja obrežnih površin
 • krajevni potniški promet
 • krznarstvo
 • lokalna oskrba s toploto
 • lokalni/krajevni promet
 • medkrajevni prevoz/transport
 • mednarodna trgovina
 • mednarodni ekonomski odnosi
 • način prevoza/transporta
 • načrtovanje prometa
 • načrtovanje prometnih poti
 • naftovod
 • najemna stanovanja
 • nakupovalno središče
 • nevračljiva embalaža
 • notranja trgovina
 • notranji evropski trg
 • oddaja nepremičnine v najem
 • odplačevanje dolga
 • odpravnik, špediter
 • odškodnina, nadomestilo za škodo
 • odstranjevanje grmovja
 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje trupel
 • okoljski trg
 • omejevanje konkurence
 • oskrba s pitno vodo
 • oskrba s plinom
 • oskrba s toploto
 • oskrba z električno energijo
 • oskrba z energijo
 • oskrba z vodo
 • oskrba z vodo
 • oskrba z vodo na podeželju
 • oskrba z vodo v mestih
 • pilotiranje
 • plinovod
 • plinovodno omrežje
 • plovilo za lovljenje nafte
 • pogodbeni odstranjevalec odpadkov
 • pogrebni zavod
 • pomorski prevoz, pomorski transport
 • ponudba in povpraševanje
 • ponudba (trgovina)
 • popisovanje zalog
 • popravljalne storitve
 • posel, kupčija
 • potniški promet
 • povratna embalaža
 • požarna služba
 • pranje in likanje
 • prevoz
 • prevozništvo
 • prevoz odpadkov
 • prevoz/transport blaga
 • prevoz/transport po notranjih plovnih poteh (rekah, kanalih ali jezerih)
 • pridobivanje metana
 • prodaja in potrošnja
 • prosta trgovina
 • razsvetljava
 • rečni transport
 • redni ladijski prevoz
 • reševalna služba
 • reševanje ladje in tovora
 • rokodelska/obrtna dejavnost
 • rušenje
 • sanacija mest
 • sistem za distribucijo energije
 • škodno zavarovanje
 • sonaravna preskrba
 • stanovanje, namestitev, oddajanje sob
 • storitve
 • storitveni sektor
 • storitveno podjetje
 • stroški potovanja
 • svetovanje
 • tarifa, carina, carinska tarifa
 • telematika
 • termoelektrarna-toplarna
 • toplarna
 • transport po cevovodu
 • trgovanje z rastlinami
 • trgovina med Vzhodom in Zahodom
 • trgovina na debelo
 • trgovina na drobno
 • trgovina, prodajalna
 • trgovina, prodajna dejavnost
 • trgovina s hrano
 • trgovina (storitve)
 • trgovina, trgovanje
 • trgovina, trgovanje (ekonomija)
 • trgovina za namen proizvodnje
 • trgovina z barvami
 • trgovina z živalmi
 • trgovinska ovira
 • trgovinska politika
 • trgovinske omejitve
 • trgovinski odnosi
 • trgovinski promet
 • trg, tržišče
 • turistični obisk
 • upravna dejavnost
 • urejanje okolja cestnega omrežja
 • uvoz
 • varovanje zdravja na delovnem mestu
 • visokonapetostni vod
 • vodovod
 • vozilo za zbiranje odpadkov
 • vpliv trgovine na okolje
 • zakon o odstranjevanju odpadkov
 • zaloga
 • (zavarovalna) premija
 • zavarovalniško kritje
 • zavarovalništvo
 • zavarovanje
 • zavarovanje za primer onesnaženja
 • zbiranje komunalnih odpadkov
 • zbiranje odpadkov
 • zdravstvena storitev
 • zdravstveni dom, zdravstvena služba
 • zdravstveno varstvo
 • železniški prevoz
 • zunanja trgovina/menjava
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/33