GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
promet
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerodinamični hrup
 • avtobus
 • avtobusna postaja
 • avtocesta
 • avtomobil
 • avtomobilska cesta, avtocesta
 • avtomobilska industrija
 • avtomobilska pnevmatika
 • bencinska črpalka
 • carinska tarifa
 • cesta
 • cestni prevoz
 • cestni promet
 • cestno omrežje
 • cestnoprometni inženiring
 • cilj, destinacija
 • čiščenje ulic
 • cisterna (tovornjak)
 • civilni zračni promet
 • čolnarjenje
 • cona za pešce
 • delo izven konic
 • dnevna migracija
 • dnevna migracija izven konic
 • dnevna migracija (v službo, šolo itd.)
 • dovoz, dovozna cesta/pot
 • dušilec
 • emisije iz motorjev zračnih plovil
 • emisije motornih vozil
 • emisije prometa
 • glavna cesta
 • gradnja cest
 • hitra železnica
 • hitri medmestni vlak
 • hitri promet
 • hitri vlak
 • hrup avtomobilskih pnevmatik
 • hrup cestnega prometa
 • hrup pri prebitju zvočnega zidu
 • industrija motornih vozil
 • industrija motornih vozil
 • izgradnja prometne poti
 • izpušni plin iz motornega vozila
 • izpušni plin iz vozila
 • izvoz nevarnih kemikalij
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • izvoz odpadkov
 • javni prevoz
 • javno prometno sredstvo
 • kanal
 • kolesarska pot
 • kolo
 • kombinirani prevoz
 • kopenski prevoz/transport, prevoz po kopnem
 • krajevni potniški promet
 • križarjenje
 • križarjenje
 • ladijska nesreča
 • ladja
 • ladjedelništvo
 • letališče
 • letalski hrup
 • lokalni/krajevni promet
 • lokomotiva
 • marina, majhno pristanišče
 • material za gradnjo cest
 • medkrajevni prevoz/transport
 • medkrajevni promet
 • mestni promet
 • mobilno bivališče
 • monitoring prometa
 • most
 • motorno kolo
 • motorno vozilo
 • način prevoza/transporta
 • načrtovanje prometa
 • načrtovanje prometnih poti
 • načrtovanje zračnega prometa
 • nadzor/kontrola prometa
 • naftovod
 • navigacija
 • nevarnost za plovbo
 • nevračljiva embalaža
 • nizek polet
 • notranja plovba
 • obmorska pot
 • odpravnik, špediter
 • omejitev hitrosti
 • onesnaževanje iz motornih vozil
 • osebno vozilo
 • parkirišče
 • parkirni prostor
 • pešpot
 • pilotiranje
 • plovilo za lovljenje nafte
 • plovilo z dvojnim dnom
 • podmornica
 • podzemna železnica
 • podzemni vlak
 • pomorska plovba
 • pomorski prevoz, pomorski transport
 • postaja, postajališče
 • potniški promet
 • potovanje
 • potovanje izven konic
 • pot, smer, proga, trasa
 • povratna embalaža
 • prečkanje meje
 • predor
 • predpis o prevozu/transportu
 • predpis o zračnem prometu
 • prehod (čez cesto itd.)
 • prehod za živali
 • premikalna/ranžirna postaja
 • prenosljiva pristojbina/taksa
 • prevoz
 • prevoz hrane
 • prevoz nevarnih snovi
 • prevozni stroški
 • prevozništvo
 • prevozno/transportno sredstvo
 • prevoz odpadkov
 • prevoz/transport blaga
 • prevoz/transport po notranjih plovnih poteh (rekah, kanalih ali jezerih)
 • prevoz z vesoljskimi plovili, vesoljski prevoz
 • prevoz z zasebnimi vozili
 • pristanišče, luka
 • promet
 • prometna infrastruktura
 • prometna nesreča
 • prometna politika
 • prometna pot
 • prometni hrup
 • prometni predpis
 • prometni zastoj
 • prometno načrtovanje
 • promet/transport težkih tovornjakov
 • rečni transport
 • redni ladijski prevoz
 • ribiška ladja
 • sol za posipavanje cest
 • stanovanjsko območje s hitrostnimi ovirami
 • steza, pot
 • steza, pot
 • stroški potovanja
 • tanker (ladja)
 • tanker za prevoz nafte
 • tanker z dvojnim krovom
 • tehnični pregled vozila
 • terensko vozilo
 • tovornjak, kamion
 • transportni sistem
 • transport po cevovodu
 • trasa
 • trg
 • trgovinski promet
 • turistična pot
 • učna pot
 • ukrep za nadzor prometa
 • urbani/mestni hrup
 • urejanje okolja cestnega omrežja
 • varnost v cestnem prometu, prometna varnost
 • vesoljski polet
 • viadukt
 • vlak
 • vodni promet
 • vodni transport
 • vodotok
 • vojaški zračni promet
 • vozilo
 • vozilo, ki ne onesnažuje zraka
 • vozilo na električni pogon
 • vozilo za prevoz blaga
 • vozilo za zbiranje odpadkov
 • vpliv prometa na okolje
 • vzdrževanje cest
 • zabojnik, kontejner
 • zakon o prevozu oseb in blaga
 • zakon o zračnem prometu
 • zakon o zračnem prometu
 • zapornica
 • zapornica
 • zapornica
 • zapuščeno vozilo
 • železnica
 • železniška postaja
 • železniški prevoz
 • železniški promet
 • železniško omrežje
 • železniško vozilo
 • živalski koridor
 • zmanjšanje hrupa
 • zmanjševanje prometnega hrupa
 • zračni prevoz/transport
 • zračni promet
 • zračno plovilo
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/37