GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
urbano okolje, urbani stres
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • akcijski program urbanega razvoja
 • angleški vrt
 • arhitektura
 • avtobusna postaja
 • avtocesta
 • bivališče
 • cerkev
 • cesta
 • cestno omrežje
 • čiščenje ulic
 • človekov habitat
 • cona za pešce
 • coniranje
 • dokument o razvoju mesta
 • določanje površin za gospodarsko dejavnost
 • družbenogospodarski vidik naselij
 • enodružinska hiša
 • francoski vrt
 • gospodarjenje z zemljišči in načrtovanje
 • gostota stanovanj
 • gradbeno načrtovanje
 • gradbišče
 • grajeno okolje
 • hišni vrt
 • industrijska lokacija
 • infrastruktura
 • izbira/izbor lokacije
 • izgradnja prometne poti
 • izraba pokrajine
 • javna zgradba
 • javna zgradba/oprema/storitev
 • javni park
 • javni prevoz
 • javno kopališče
 • javno prometno sredstvo
 • koča, brunarica
 • kolesarska pot
 • komunalna dejavnost
 • komunalna dejavnost
 • komunalna deponija
 • komunalni inženiring
 • komunalni odpadki
 • koncentracija mestnega prebivalstva
 • koncentracija poselitve
 • krajevni potniški promet
 • kulturna ustanova
 • listina o urbani ekologiji
 • lociranje industrije
 • lokalni/krajevni promet
 • mestna odpadna voda
 • mestna pokrajina
 • mestna skupnost
 • mestna voda
 • mestni onesnaževalec
 • mestni promet
 • mestno jedro
 • mestno naselje
 • mestno prebivalstvo
 • mestno središče
 • mestno/urbano območje
 • mesto
 • načrt izpostavljenosti hrupu
 • načrtovalski ukrep
 • načrtovanje in razvoj urbanih območij
 • načrtovanje rabe tal
 • načrtovan urbani razvoj
 • načrt rabe tal
 • nakupovalno središče
 • naselitev ozemlja/objekta brez lastnika
 • naselje
 • nepozidano območje
 • nestanovanjska zgradba
 • neurbanizirani prostor
 • nova/nadomestna stanovanjska gradnja
 • novo mesto
 • oblikovanje regionalne politike, regionalno planiranje in usklajevanje
 • območje različne rabe
 • območje s predkupno pravico
 • območna (lokalna) skupnost
 • obnova, restavriranje zgradb
 • obsežnejši poseg v krajino
 • odnos "ne na mojem dvorišču"
 • okoljski vidik naselij
 • onesnaženje v mestih
 • onesnažen predel
 • onesnaževanje morja s kopnega
 • opuščena industrijska lokacija
 • osebno vozilo
 • parcelacija
 • parkirišče
 • parkirni prostor
 • podeželsko naselje
 • podzemni vlak
 • postaja, postajališče
 • potovanje izven konic
 • povzročanje komunalnih odpadkov
 • prebivalec
 • predmestje
 • prehod (čez cesto itd.)
 • prenova mest
 • prestolnica, glavno mesto, metropola
 • primestno območje
 • program razvoja mestne četrti/soseske
 • program stanovanjske izgradnje
 • prometna infrastruktura
 • prometna pot
 • propadanje mestnega predela
 • prostorski razvoj
 • raba tal
 • raba tal
 • raba zemljišč
 • razglašeno zavarovano območje
 • razsvetljava
 • razvoj mest
 • razvrstitev (klasifikacija) rabe tal
 • rekreacijsko območje
 • rekreacijsko središče
 • sanacija mest
 • širjenje urbanih območij
 • somestje, konurbacija
 • stanovanje, prebivališče
 • stanovanjska obnova
 • stanovanjska zgradba
 • stanovanjski blok
 • stanovanjsko naselje/območje
 • stanovanjsko območje s hitrostnimi ovirami
 • staro mestno jedro
 • steza, pot
 • struktura mesta
 • terasasti vrt
 • tesnenje površja
 • trg
 • trgovina, prodajalna
 • upravljanje mest
 • urbana ekologija
 • urbani/mestni ekosistem
 • urbani/mestni habitat
 • urbani/mestni hrup
 • urbanistična politika
 • urbanistični načrt
 • urbanistični prostorski načrt
 • urbanistično načrtovanje
 • urbani stres
 • urbani tokovi (viri)
 • urbanizacija
 • urbanizem
 • vas
 • visoka zgradba
 • vladna stavba/palača, sedež vlade
 • vozilo za zbiranje odpadkov
 • vrt
 • vzorec rasti mest
 • zabaviščni park
 • zakonodaja o razvoju mest
 • zazidalno območje
 • zazidljivo zemljišče
 • zbiranje komunalnih odpadkov
 • zelene površine
 • zeleni pas
 • železnica
 • železniško omrežje
 • zemljiška knjiga, kataster
 • zemljiški davek
 • zemljiškoposestno razmerje
 • zimsko letovišče
 • življenjski prostor
 • zmanjševanje prometnega hrupa
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/38