GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
odpadki
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • aerobne razmere
 • aktivno blato
 • aktivno blato
 • anaerobne razmere
 • analiza odpadkov
 • biološka obdelava odpadkov
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • bioplin
 • bioreaktor
 • blato
 • blato čistilnih naprav
 • blato s čistilne naprave
 • bolnišnični odpadki
 • borza odpadkov, borza odpadnih materialov
 • cena odlaganja odpadkov
 • cena odpadnega materiala
 • cena prevzema odpadkov
 • čiščenje ulic
 • dehidrirano blato
 • denitrifikacija
 • deponijske izcedne vode
 • deponijski plin
 • dodatna embalaža
 • dokončno uskladiščenje
 • dovoljenje za uvoz odpadkov
 • drobilec
 • drobilec odpadkov
 • dvojni sistem ravnanja z odpadno embalažo
 • elektrarna na odpadke
 • elektrofiltrski pepel
 • elektronski odpadki
 • energija biomase
 • enkapsulacija
 • farmacevtski odpadki
 • fermentacija
 • filtrna pogača
 • fizikalna obdelava
 • fizikalno-kemijska obdelava
 • gnoj
 • gnojnica in gnojevka
 • gorivo iz odpadkov
 • gospodinjski odpadki
 • gospodinjski odpadki
 • gradbeni odpadki
 • gradbeni odpadki
 • gradbeni odpadki (iz rušenja starih objektov)
 • gradnja z recikliranim materialom
 • hlevski gnoj
 • industrijska gošča
 • industrijski odpadki
 • izpiranje
 • iztok iz čistilne naprave
 • izvoz nevarnih odpadkov
 • izvozno dovoljenje
 • izvoz odpadkov
 • kalužna voda
 • kemična obdelava
 • kemična obdelava odpadkov
 • kemični gospodarski odpadki
 • kemični odpadki
 • kirurški odpadki
 • klavniški odpadki
 • kmetijski odpadki, odpadki iz kmetijstva
 • kompost
 • kompostiranje
 • kompostiranje, ki ga izvaja proizvajalec
 • kompost iz blata čistilnih naprav
 • komunalna dejavnost
 • komunalna deponija
 • komunalni odpadki
 • komunalni odpadki
 • kosovni odpadki
 • kovinski odpadki
 • krožna raba materialov
 • kup (izkopanega materiala)
 • laboratorijski odpadki
 • ladijska razbitina
 • ladijski odpadki
 • lesni odpadki
 • ločeno zbiranje odpadkov
 • ločevanje pri izvoru
 • material, odstranjen z morskega ali rečnega dna
 • melioracija
 • mineralni odpadki
 • minimizacija odpadkov
 • mletje, drobljenje
 • mokri odpadki
 • možnosti za recikliranje
 • mulčenje
 • muljasti odpadki
 • nadzor nad življenjskim ciklom izdelka
 • neaktivni, inertni odpadki
 • neuporabna/izločena zdravila
 • neurejeno odlagališče odpadkov
 • nevarna opuščena lokacija
 • nevarni odpadki
 • nevračljiva embalaža
 • obdelava blata čistilnih naprav
 • obdelava odpadkov
 • objekt/naprava za obdelavo odpadkov
 • obstoječa kemikalija
 • odlagališče komunalnih odpadkov
 • odlagališče kovinskih odpadkov
 • odlagališče nevarnih odpadkov
 • odlagališče odpadkov
 • odlagališče odpadkov, deponija
 • odlagališče rudniških odpadkov
 • odlaganje baterij
 • odlaganje industrijskih odpadkov
 • odlaganje/izpuščanje v reke
 • odlaganje odpadkov
 • odlaganje (odpadkov) - črna odlagališča, smetišča
 • odlaganje odpadkov na/v zemljo
 • odlaganje odpadkov v oceane
 • odlaganje odpadkov v zemljo
 • odlaganje radioaktivnih odpadkov
 • odlaganje trdnih odpadkov
 • odlaganje v globoko morje
 • odlaganje živalskih trupel
 • odpadek
 • odpadki iz gospodinjstev
 • odpadki iz parkov
 • odpadki iz poljedelstva
 • odpadki iz zdravstva
 • odpadki na odlagališčih
 • odpadki od zmanjševanja onesnaženja
 • odpadki, primerni za kompostiranje
 • odpadki rudarjenja, jalovina
 • odpadki v vesolju
 • odpadna embalaža
 • odpadna guma
 • odpadna guma
 • odpadna hrana
 • odpadna sadra
 • odpadna voda iz mlinov za oljčno olje
 • odpadni material
 • odpadni papir
 • odpadno olje
 • odpadno olje v podladju
 • odpadno steklo
 • odplinjevanje deponije
 • odplinjevanje odpadkov
 • odstranjevanje ladijskih odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov
 • odstranjevanje odpadkov iz jedrske elektrarne
 • odstranjevanje vojnega materiala
 • organski odpadki
 • ostanek pri zgorevanju
 • ostanki obdelave odpadkov
 • ostanki odpadnega blata
 • ostanki pesticidov
 • ostanki pri mletju
 • ostanki pri sežigu odpadkov
 • pepel
 • piroliza
 • plačilo za rabljeno embalažo
 • plastični odpadki
 • plastika, primerna za recikliranje
 • podorina
 • podzemno odlagališče
 • podzemno odlaganje odpadkov
 • pogrezanje odpadkov
 • poltekoči gnoj
 • ponovna (upo)raba materialov
 • ponovna uporaba odpadkov
 • popravljalne storitve
 • posebni industrijski odpadki
 • posebni odpadki
 • posodabljanje zastarelih obratov
 • potenciali za minimizacijo odpadkov
 • potencialno onesnaženo območje
 • povratna embalaža
 • povzročanje komunalnih odpadkov
 • predelava odpadkov
 • predelava odpadkov
 • predelava za ponovno uporabo
 • predpis o elektronskih odpadkih
 • pregnito blato
 • prekritje deponije
 • preostali odpadki
 • prepoved uporabe blata iz čistilne naprave (za kmetijstvo)
 • prevoz odpadkov
 • primernost za recikliranje
 • problematični odpadki
 • raba odpadkov
 • raba odpadkov kot materiala
 • raba odpadkov kot virov energije
 • rabljeno blago
 • radioaktivni odpadki
 • ravnanje z odpadki
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki
 • ravnovesje odpadkov
 • razbarvanje, deinking
 • razgradnja blata
 • razredčena kislina
 • razvrstitev/klasifikacija odpadkov
 • reciklirani material
 • reciklirani papir
 • recikliranje
 • recikliranje ostankov
 • recikliranje/reciklaža odpadkov
 • rekuperacija topil
 • rotacijska peč
 • rušenje
 • sestava odpadkov
 • sežigalnica odpadkov
 • sežiganje
 • sežiganje odpadkov
 • sežig blata čistilnih naprav
 • sežig odpadnih plinov
 • shranjevanje/skladiščenje odpadkov
 • sintranje
 • sirotka
 • skladiščenje
 • skupna količina odpadkov
 • smernica/direktiva EU o embalaži
 • smernica/direktiva EU o odlaganju odpadkov
 • sortiranje odpadkov
 • sortiranje pri viru
 • sortirnica odpadkov
 • sosežig
 • stabilizacija blata
 • stabilizacija in zgostitev odpadkov
 • stanje odpadkov
 • stara kovina, staro železo
 • staro odlagališče odpadkov
 • statistični podatki o odpadkih
 • stelja (za živino)
 • sterilizacija (proces)
 • stopnja recikliranja
 • stranski produkt
 • stroški odstranjevanja odpadkov
 • strupeni/toksični odpadki
 • tehnika pretvorbe odpadkov
 • tekoči odpadki
 • tekstilni odpadek
 • termoselektivni proces
 • tesnenje odlagališčnega dna
 • tesnilna plast
 • tokovi odpadkov na odlagališčih
 • toplarna in elektrarna na odpadke
 • toplarna na odpadke
 • toplotna obdelava
 • trdni odpadki
 • trg odpadnega materiala
 • uplinjanje
 • upravljanje živalskih odpadkov
 • urbani tokovi (viri)
 • urejeno odlagališče
 • usedlina pri destilaciji melase
 • volumen odpadkov
 • vozilo za odpad
 • vozilo za zbiranje odpadkov
 • vrsta odpadkov
 • vrtni odpadki
 • zabojnik za odpadke
 • začasno uskladiščenje
 • zakonodaja s področja odpadkov
 • zakon o odstranjevanju odpadkov
 • zakon o recikliranju in odpadkih
 • zamašek
 • zapuščeno vozilo
 • zasipavanje rudnikov
 • zasteklitev
 • zatesnitev
 • zbiranje in ločevanje odpadkov
 • zbiranje odpadkov
 • zbiranje odpadkov na izvoru
 • zbiranje ostankov nafte
 • zelenjavni odpadki
 • železni odpadki
 • zgoščevanje
 • zgoščevanje, kompaktiranje
 • živalski iztrebek
 • živalski odpadki
 • živalski ostanek
 • žlindra
 • zmanjševanje količine odpadkov
 • zmanjševanje količine odpadkov, minimizacija odpadkov
 • zmogljivost asimiliranja odpadkov
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/39