GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biologija
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • abiotski dejavnik
 • aerobiologija
 • aerobne razmere
 • aerobni proces
 • alga
 • alveol, pljučni mešiček
 • anaerobne razmere
 • anaerobni proces
 • analiza ekosistema
 • anatomija
 • antagonizem (nasprotno delovanje)
 • antarktični ekosistem
 • aplikativna/uporabna ekologija
 • arboretum
 • arktični ekosistem
 • asimilacija
 • bakterija
 • bakteriologija
 • bakteriološko onesnaženje
 • bentoški ekosistem
 • bentos, organizmi na morskem dnu
 • bioakumulacija
 • bioakumulacijsko onesnaževalo
 • biocenoza
 • bioetika
 • biofizika
 • biogeografija
 • biogeokemijski cikel
 • bioklimatologija
 • biologija
 • biologija morja
 • biologija rastlin
 • biologija rečnih ustij
 • biologija tal/prsti
 • biologija živali
 • biološka aktivnost
 • biološka analiza
 • biološka dediščina
 • biološka kontaminacija
 • biološka lastnost/značilnost
 • biološka proizvodnja
 • biološka varnost
 • biološka vezava dušika
 • biološki cikel/ciklus
 • biološki indikator/kazalec
 • biološki kazalec
 • biološki monitoring
 • biološki preskus
 • biološki proces
 • biološki razvoj
 • biološki rezervat
 • biološki učinek/vpliv, biološka posledica
 • biološki viri
 • biološki vpliv/učinek onesnaženja
 • biološko čiščenje odpadnih vod
 • biološko inženirstvo
 • biološko onesnaženje
 • biološko onesnaževalo
 • biološko orožje
 • biološko vodno ravnovesje
 • bioluminiscenca
 • biomasa
 • biorazgradljivost
 • biorazgradnja
 • biorazpoložljivost
 • bioritem
 • biosfera
 • biosferno območje
 • biosinteza
 • biotehnologija
 • biotehnologija v kmetijstvu
 • biotehnologija za zdravje
 • biotehnološka nevarnost
 • biotop
 • biotska raznovrstnost
 • biotska raznovrstnost gozdov
 • biotski dejavnik
 • biotski indeks/kazalec
 • bolezen živali
 • bolha
 • botanika
 • čebele (Apoidea)
 • celica
 • čezmeren ribolov
 • ciljna skupina
 • citologija
 • členjenost
 • členonožci (Arthropoda)
 • človeško telo
 • cvet
 • cvetenje alg
 • cvetnica
 • dednina
 • dekontaminacija
 • del rastline
 • dendrokronologija
 • dendrometrija
 • deževnik, mnogoščetinci (Oligochaeta)
 • diferenciacija
 • dihalni sistem
 • dihalni trakt, dihalne poti
 • dihanje
 • DNK
 • domača žival, hišni ljubljenček
 • drevo
 • drstišče
 • državni biološki rezervat
 • dvokrilec
 • dvoživke (Amphibia)
 • edafologija
 • ekologija
 • ekologija človeka
 • ekologija gozda
 • ekologija kmetijstva
 • ekologija kopnega
 • ekologija morja
 • ekologija rastlin
 • ekologija vrst
 • ekologija živali
 • ekološka civilizacija
 • ekološka niša
 • ekološka nosilnost (sprejemljivost okolja)
 • ekološka odpornost
 • ekološka prilagoditev
 • ekološka sposobnost
 • ekološka združba
 • ekološki dejavnik, ekološki faktor
 • ekološki odtis
 • ekološki parameter
 • ekološko obilje
 • ekološko območje, ekocona
 • ekološko ravnovesje
 • ekološko ravnovesje
 • ekosistem
 • ekosistem hladnega pasu
 • ekosistem mednarodnega pomena
 • ekosistem polsušnih območij
 • ekosistem rečnega ustja
 • ekosistemske storitve
 • ekosistem sušnih območij
 • ekosistem tropskega gozda
 • ekosistem v permafrostu
 • ekosistem zmernega pasu
 • ekotip
 • ekotoksikološka ocena
 • embriogeneza, razvoj zarodka
 • encim
 • endemična vrsta
 • endokrini sistem
 • enterovirus
 • etnologija
 • etologija
 • evapotranspiracija
 • evtrofikacija
 • faktor biokoncentracije
 • fekalna bakterija
 • feromon
 • fitopatologija
 • fitoplankton
 • fitosociologija
 • fiziologija rastlin
 • fiziologija živali
 • fosil
 • fotosinteza
 • gen
 • genetika
 • genetika rastlin
 • genetika živali
 • genska banka
 • genska raznovrstnost
 • genska sprememba
 • genske informacije
 • genski fond
 • genski vir
 • gensko inženirstvo
 • gensko spremenjeni organizem
 • gensko spreminjanje
 • geogeni dejavnik
 • gibanje prebivalstva
 • gibanje živali
 • glavonožci (Cephalopoda)
 • gliste (Nematoda)
 • glodalci (Rodentia)
 • gnezdenje
 • gnezdišče
 • goba
 • goba
 • golosemenke (Gymnospermae)
 • gorski ekosistem
 • govedo, goveja živina
 • govedo (rogar)
 • govedo za prirejo mesa
 • gozdni ekosistem
 • gozdni ekosistem
 • gozdni rezervat
 • gozdni škodljivec
 • goži (Colubridae)
 • habitat prostoživečih živali in rastlin
 • habitat, življenjski prostor
 • hidrobiologija
 • horologija
 • hranilna snov, hranilo
 • hrast
 • hrošči (Coleoptera)
 • hrup živali
 • iglavec
 • iglavec
 • iglokožci (Echinodermata)
 • imunologija
 • imunološki preskus
 • imunski sistem
 • industrijska rastlina
 • izginula vrsta
 • izpostavljenost sevanju
 • izumrle vrste
 • izumrtje
 • jajce
 • jeleni (Cervidae)
 • kače (Ophidia)
 • kačji pastir
 • kačji pastirji (Odonata)
 • kalitev, klitje
 • kardiovaskularni sistem, sistem srca in ožilja
 • kartiranje lišajev
 • kazalec/indikator ravnanja z okoljem
 • kiti (Cetacea)
 • kiti (Cetacea)
 • klavna živina
 • klimaks
 • kloniranje
 • klorofil
 • kloroza (pomanjkanje klorofila)
 • kmetijski škodljivci
 • kobilica
 • koliformna bakterija
 • kolobarniki (Annelida)
 • konj
 • konji (Equidae)
 • kopenska želva
 • kopenski ekosistem
 • kopenski sesalec
 • kopičenje v telesnem tkivu
 • kopitarji (Ungulata)
 • korala
 • korenina
 • koristen organizem
 • kostanj
 • koža
 • kožokrilci (Hymenoptera)
 • kožuhar
 • krastače (Bufonidae)
 • kremenaste alge (Diatomeae)
 • kri
 • kriterij okoljske presoje/ocene
 • kritosemenka, brezcvetnica
 • kritosemenke (Angiospermae)
 • križanje, hibridizacija
 • križanje rastlinskih vrst
 • križanje živalskih vrst
 • krmna rastlina
 • krokodil
 • kroženje dušika
 • kroženje hranilnih snovi
 • kroženje ogljika
 • kulturna rastlina
 • kune (Mustelidae)
 • kure (Galliformes)
 • kuščariji (Lacertidae)
 • kvas
 • labodi, gosi in race (Anatidae)
 • laboratorijski poskus, laboratorijska analiza
 • limfni sistem
 • lipid
 • lišaj
 • list
 • listavec
 • listavec
 • listina o urbani ekologiji
 • listje
 • lovski plen
 • lov s pastmi
 • mačke (Felidae)
 • mah
 • mahovi (Bryophyta)
 • makrofit
 • mangrova
 • manj ogrožene vrste (kategorija ogroženosti po IUCN)
 • medved
 • mehkužec
 • meja ekosistema
 • mejna vrednost
 • mesojed, karnivor
 • metabolit, produkt presnove
 • metabolizem pesticidov
 • metabolizem, presnavljanje, presnova
 • metoda okoljskega odtisa izdelka
 • metoda okoljskega odtisa organizacije
 • metulji (Lepidoptera)
 • metulji (Lepidoptera)
 • micelij, podgobje
 • mikologija
 • mikoriza
 • mikrob
 • mikrobiologija
 • mikrobiološka analiza
 • mikrobni vir
 • mikroekosistem
 • mikroorganizem
 • mineralizacija
 • mirovanje
 • mišični sistem
 • močerad
 • modrozelena cepljivka
 • mokriščni ekosistem
 • molekularna biologija
 • morfologija
 • morska favna
 • morski ekosistem
 • morski organizem
 • morski sesalec
 • morsko rastlinje
 • mreža biotopov
 • mutacija
 • mutagena snov
 • mutant
 • nadzemna biomasa
 • nadzemna biomasa
 • naključno sproščanje GS organizmov
 • na lokaciji
 • naravna dediščina
 • naravna regeneracija
 • naravni gozd
 • nasedanje (kitov)
 • nasprotni učinek strupenih snovi
 • neciljni organizem
 • netopir
 • nevretenčar
 • nitrifikacija
 • nukleinska kislina
 • obalni ekosistem
 • obalno okolje
 • območje nadzorovanega lova
 • območje, ozemlje
 • območje razširjenosti
 • območje zavarovane narave
 • obraščanje (ladijskih trupov)
 • obrežna vegetacija
 • obročkanje
 • obstojnost pesticidov
 • ocena ekoloških razmer
 • odpadanje listja/iglic, defoliacija
 • odpornost, rezistenca
 • ogrožena rastlinska vrsta
 • ogrožena vrsta
 • ogrožena vrsta (IUCN)
 • ogrožena živalska vrsta
 • ohranitev vrst
 • ohranjanje ex situ
 • ohranjanje genskih virov
 • ohranjanje narave
 • ohranjanje prostoživečih vrst
 • okoljska presoja/ocena
 • okoljski kriterij
 • okoljski monitoring, spremljanje stanja v okolju
 • okoljski odtis
 • okoljski pregled (v podjetju)
 • okužba, infekcija
 • oljna repica
 • ontogeneza
 • opna, membrana
 • organ
 • organizem
 • organizem v tleh
 • organska snov
 • ornitologija
 • osmoza
 • ostrina sluha
 • otoški ekosistem
 • ovca
 • ožigalkarji (Cnidaria) in rebrače (Ctenophora)
 • pajki (Araneae)
 • paleoekologija
 • parazit
 • parazitologija
 • patogen
 • patogeni organizem
 • patološki učinek
 • pelod
 • perifiton
 • perutnina
 • pes
 • pes
 • pipalkarji (Chelicherata)
 • plankton
 • plavutonožci (Pinnipedia)
 • plazilci (Reptilia)
 • plenilec
 • plevel
 • plezalka
 • podivjanost
 • podnebni vpliv
 • podplatar
 • podzemna biomasa
 • pokrajinska ekologija
 • polarni ekosistem
 • polži (Gastropoda)
 • ponovna naselitev rastlinskih vrst
 • ponovna naselitev živalskih vrst
 • ponovna vzpostavitev naravnega stanja
 • ponovno uvajanje/naseljevanje
 • ponovno uvajanje/naseljevanje vrst
 • populacija (ekologija)
 • populacija, rasa (biologija)
 • populacijska ekologija
 • poselitev, kolonizacija
 • poskus v telesu
 • poslabšanje/uničenje ekosistema
 • pot pesticidov
 • pozejdonka
 • praprot
 • praprotnice in cvetnice
 • pravice živali
 • praživali (Protozoa)
 • prehod za živali
 • prehrana/prehranjevanje živali
 • prehranjevalna veriga
 • prehranski posrednik
 • prehransko ravnovesje
 • prenašalec človeških bolezni
 • preskusna žival
 • preskusni organizem
 • prezimovanje
 • preživetje
 • prilagodljive vrste
 • primat
 • program za varovanje/ohranjanje vrst
 • prokarioti (Prokaryota)
 • propadanje gozdov
 • prostorastoča rastlina
 • prostotrosnice (Basidiomycetes)
 • prostoživeča žival
 • prostoživeče živali
 • prostoživeče živali in rastline
 • protitelo
 • pršica
 • ptica pevka
 • ptica roparica
 • ptica selivka
 • ptice določenega območja
 • ptice, ptiči (Aves)
 • ptičja vrsta
 • ptičji rezervat
 • puščavska kobilica
 • raki (Crustacea)
 • ranljiva vrsta (IUCN)
 • ranljivost ekosistema
 • rastlina
 • rastlinojed, herbivor
 • rastlinska biomasa
 • rastlinska bolezen
 • rastlinska dediščina
 • rastlinska populacija
 • rastlinska vrsta
 • rastlinska združba
 • rastlinski biostimulant
 • rastlinski pokrov
 • rastlinski rezervat
 • rastlinski vir
 • rastlinstrvo, flora (dokument)
 • rastlinstvo, flora
 • rastlinstvo, vegetacija
 • rast podzemne biomase
 • ravnokrilci (Orthoptera)
 • ravnovesje snovi
 • razmnoževanje rastlin
 • razmnoževanje, reprodukcija
 • razmnoževanje živali
 • razvoj, evolucija
 • rdeči seznam
 • reaktor
 • redka vrsta
 • rekombinantna DNA tehnologija
 • reproduktivna manipulacija
 • riba
 • ribe selivke
 • ribja bolezen
 • ribje zaloge
 • ribji viri
 • ribolovni rezervat
 • riž
 • sadež, sadje
 • sadno drevo
 • salmonela
 • saproben
 • saprobni indeks
 • ščurek
 • sekundarni biotop
 • selitev/migracija živali
 • selitvena vrsta
 • seme (biologija)
 • semenka, cvetnica
 • sesalec
 • simbioza, sožitje
 • sinekologija
 • sinergijski učinek
 • sinergijski učinek strupenih snovi
 • sinergizem
 • škoda, ki jo povzročijo živali
 • škoda, ki jo povzroči sevanje
 • škodljivci, mrčes
 • škodljivec
 • školjke (Bivalvia)
 • sladkovodni ekosistem
 • sladkovodni organizem
 • sluh
 • slušni sistem
 • smolnata rastlina
 • smrtnost, umrljivost
 • spačenost, skaženost
 • spanec, spanje
 • specializacija (biološka)
 • sproščanje/vnos mutiranih mikroorganizmov
 • spužve (Porifera)
 • starost
 • starševska ptica
 • statistični podatki o prostoživečih živalih in rastlinah
 • stenice (Heteroptera)
 • sterilizacija
 • stres
 • strigalica (Dermaptera)
 • strigalice (Dermaptera)
 • strunarji (Chordata)
 • strup
 • strupenost rib
 • strupenost, toksičnost
 • strupenost/toksičnost rastlin, fitotoksičnost
 • subtropski ekosistem
 • taksonomija
 • tekmovalnost (biologija)
 • tekstilna rastlina
 • teratogena snov
 • termit
 • tip vegetacije
 • tkivo
 • tobak
 • toksični učinek
 • toplokrvna žival
 • transhumanca, selitvena paša
 • transpiracija
 • trava
 • traviščni ekosistem
 • trobčarji (Proboscidea)
 • trofična ekologija
 • trofični nivo
 • tropska rastlina
 • tropski ekosistem
 • trsje
 • tujerodne vrste
 • učinek prenosa
 • udomačena žival
 • umetna snov v organizmu
 • uničenje biotopa
 • uničenje habitata
 • uničevanje gozdov
 • urbana ekologija
 • urbani/mestni ekosistem
 • urbani/mestni habitat
 • uredba o biotopih
 • valjenje
 • varovanje ptic
 • varovanje vrst
 • varstvo biotopa
 • varstvo čebel
 • varstvo narave
 • varstvo prostoživečih živali in rastlin
 • varstvo živali
 • varstvo živali
 • vdihani in izdihani zrak
 • vedenje
 • vedenje živali
 • vedenjski vzorec
 • vede o živih organizmih, biološke vede
 • vegetacijski pas
 • velike prostoživeče živali
 • vezava dušika
 • virologija
 • virus
 • višinski ekosistem
 • vnašanje rastlinskih vrst
 • vnašanje živalskih vrst
 • vnos/naselitev organizmov
 • vodna bolha
 • vodna ekologija
 • vodna hijacinta
 • vodna rastlina
 • vodna žival
 • vodne ptice
 • vodni ekosistem
 • vodni mikroorganizem
 • vodni organizem
 • vodni sesalec
 • votlorogi, rogarji (Bovidae)
 • vpijanje
 • vpliv hrupa
 • vpliv na gene
 • vpliv ribištva na okolje
 • vpliv sevanja
 • vprežna žival
 • vrečarji (Marsupialia)
 • vretenčar
 • vrsta
 • vrsta ekosistema
 • vzajemno delovanje ekosistema
 • vzajemno delovanje pesticidov, interakcija pesticidov
 • vzgoja
 • vzpostavitev prvotne vegetacije
 • vzreja živali, gojenje rastlin
 • žaba (Ranidae)
 • zakonodaja o genskem inženirstvu
 • zaloga ogljika
 • zarodek
 • zaščita rastlin
 • zavarovana vrsta
 • zavetje
 • zdravilna rastlina
 • zdravje živali
 • zelena plima
 • žito
 • žito
 • žival
 • živalska dediščina
 • živalska populacija
 • živalska vrsta
 • živalski habitat
 • živalski koridor
 • živalski rezervat
 • živalski vir
 • živalstvo, favna
 • živčni sistem
 • živina
 • živina na kmetiji
 • življenje rastlin
 • življenje živali
 • življenjski cikel
 • zlatorjave in oranžnorumene alge (Chrysophyta)
 • zmanjšanje števila vrst
 • znanstvena ekologija
 • zoologija
 • žuželke (Insecta)
 • žužkojedi (Insectivora)
 • zveza med kemično strukturo in rakotvornostjo
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/4