GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gradbeništvo
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • akumulacija/zadrževalnik
 • akumulacijski jez
 • akvedukt
 • apno
 • arheološko najdišče
 • arhitektura
 • avtobusna postaja
 • avtocesta
 • avtomobilska cesta, avtocesta
 • barvarna, lakirnica
 • bencinska črpalka
 • beton
 • bivališče
 • bolnišnica, klinika
 • botanični vrt
 • cement
 • cementna industrija
 • center za jedrske raziskave
 • cerkev
 • cesta
 • cestno omrežje
 • cevovod
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • čistilna naprava
 • daljnovod
 • dimnik
 • dimnik
 • dokumentacijski center
 • dovoz, dovozna cesta/pot
 • drenažni ali osuševalni sistem
 • drevesnica
 • drevesnica
 • družbeni objekt
 • ekohiša
 • ekomuzej
 • elektrarna
 • elektrarna
 • elektrarna na odpadke
 • elektrarna na plimovanje
 • elektrarna na veter
 • električni vodi, energetski vodi
 • enodružinska hiša
 • glavna cesta
 • gorsko letovišče
 • gradbena oprema
 • gradbena sestavina
 • gradbena storitev
 • gradbena tehnologija
 • gradbena tehnologija
 • gradbene dejavnosti
 • gradbeni material
 • gradbeni nadzor
 • gradbeni odpadki
 • gradbeni odpadki (iz rušenja starih objektov)
 • gradbeni predpis
 • gradbeništvo
 • gradbeništvo
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeno načrtovanje
 • gradbišče
 • gradnja cest
 • gradnja z recikliranim materialom
 • grajeni objekt
 • grajeno okolje
 • hidroelektrarna
 • hitra železnica
 • hitri reaktor
 • hlev
 • hlev, zavetišče za živali
 • hrup gradbenih dejavnosti
 • igrišče
 • industrija gradbenega materiala
 • industrijska lokacija
 • industrijski obrat
 • industrijski/proizvodni obrat
 • industrijsko območje
 • industrijsko poslopje
 • infrastruktura
 • izčrpani rudnik
 • izgradnja prometne poti
 • (izkopana) jama
 • izobraževalno središče
 • izolacijski material
 • izraba pokrajine
 • izvir, vrelec
 • javna ustanova, javne površine
 • javna zgradba
 • javna zgradba/oprema/storitev
 • javno kopališče
 • jedrska elektrarna
 • jedrski obrat
 • jedrski reaktor
 • jez
 • kamen
 • kamena volna
 • kamp, urejen prostor za taborjenje
 • kanal
 • kanalizacija, kanalizacijski sistem
 • kanalizacija za meteorno vodo
 • katran
 • kemična tovarna
 • klavnica
 • kmečka hiša
 • kmečko poslopje
 • kmetija, farma
 • knjižnica
 • koča, brunarica
 • kogeneracija električne energije
 • kolesarska pot
 • kombinirani sistem kanalizacije
 • komunalna dejavnost
 • koridor, prehod
 • kulturna ustanova
 • laboratorij
 • les
 • letališče
 • listina o urbani ekologiji
 • ločeni sistem kanalizacije
 • majhna elektrarna
 • marina, majhno pristanišče
 • material za gradnjo cest
 • mestno jedro
 • mestno naselje
 • mestno središče
 • mesto
 • mesto izkopa
 • ministrska stavba, ministrstvo
 • mlin
 • mlin
 • mlin na veter
 • montažni objekt
 • most
 • muzej
 • načrtovan urbani razvoj
 • načrt uravnoteženosti potreb in naravnih virov, bilanca
 • naftovod
 • nakupovalno središče
 • namakalni kanal
 • namakalni sistem
 • napeljava inštalacij
 • naprava za prečiščevanje pitne vode
 • naprave/objekti z visoko stopnjo tveganja
 • naravni drag kamen
 • naselitev ozemlja/objekta brez lastnika
 • naselje
 • nasip
 • nastanitev v izrednih/kriznih razmerah
 • nestanovanjska zgradba
 • neuporabno industrijsko zemljišče
 • neurbanizirani prostor
 • nevarne naprave/objekti
 • nova naprava/oprema, nov objekt
 • novo mesto
 • objekt/naprava za obdelavo odpadkov
 • objekt/naprava zaupne narave
 • oblikovanje regionalne politike, regionalno planiranje in usklajevanje
 • obmorska pot
 • obmorsko letovišče
 • obnova/obnovitev, restavriranje/restavracija, saniranje, vračanje v prvotno stanje
 • obnova, restavriranje zgradb
 • obrat kemične proizvodnje
 • obrat za dekapiranje
 • obrat za razsoljevanje
 • obsežnejši poseg v krajino
 • ohranjanje spomenikov
 • okolju prijazna arhitektura
 • opazovalna postaja
 • opeka
 • oskrba z vodo
 • parkirišče
 • parkirni prostor
 • pilotni obrat
 • plinarna
 • plinovod
 • plinovodno omrežje
 • plinska elektrarna
 • plinski rezervoar
 • pobočje izkopa
 • počitniški tabor, počitniško naselje
 • podeželski habitat
 • podeželsko naselje
 • podvodni izpust
 • poglabljanje (morskega, rečnega) dna
 • polje za čiščenje odpadne vode
 • posodabljanje zastarelih obratov
 • postaja, postajališče
 • pot, smer, proga, trasa
 • pozidano območje, strnjeno naselje
 • predmestje
 • predor
 • prehod (čez cesto itd.)
 • prehodno/začasno naselje
 • prehod za živali
 • preliv
 • premikalna/ranžirna postaja
 • prestolnica, glavno mesto, metropola
 • previsoki dimniki
 • priprava gradbišča
 • pristanišče, luka
 • proizvodnja betonskih izdelkov
 • proizvodnja cementa
 • prometna infrastruktura
 • prometna pot
 • protihrupna pregrada
 • raba tal
 • rafinerija
 • rafinerija nafte
 • rastlinski rezervat
 • raziskovalno središče
 • razpršeni azbest
 • rekreacijsko središče
 • rezervoar za gorivo
 • rezervoar za ogljikovodike
 • rezervoar za padavinsko vodo
 • rudarsko območje
 • rudnik
 • rušenje zgradb
 • sadra
 • sanitarna oprema, sanitarije
 • sežigalnica
 • sežigalnica odpadkov
 • silos
 • sindrom bolnih zgradb
 • sistem vodov
 • sistem za distribucijo energije
 • skladišče tekočin in plinov
 • smučišče
 • šola
 • solidarnostna/socialna stanovanja
 • sončna elektrarna
 • spomenik
 • športni objekt
 • stabilizacijski bazen
 • standardi v gradbeništvu
 • stanovanjska zgradba
 • stanovanjski blok
 • stanovanjsko naselje/območje
 • stanovanjsko območje s hitrostnimi ovirami
 • staro mestno jedro
 • staro odlagališče odpadkov
 • stekleno vlakno
 • steklo
 • steza, pot
 • steza, pot
 • strelišče
 • svinjak
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna
 • termoelektrarna-toplarna
 • toplarna
 • toplarna
 • toplarna in elektrarna na odpadke
 • toplarna na odpadke
 • tradicionalna arhitektura
 • trg
 • trgovina, prodajalna
 • trgovina z barvami
 • turistična enota
 • turistična pot
 • turistične zmogljivosti
 • učna pot
 • umetno jezero
 • urad, pisarna
 • usedalnik
 • utrjevanje nasipov
 • utrjevanje peščenih sipin
 • varnostni standardi za gradnjo
 • vas
 • velika zgorevalna naprava
 • viadukt
 • višina dimnika
 • visoka zgradba
 • visokonapetostni vod
 • vladna stavba/palača, sedež vlade
 • vodna akumulacija
 • (vodni) zbiralnik
 • vodnjak
 • vodnjak
 • vodnogospodarski objekt
 • vodovod
 • vpliv hrupa
 • vzorec rasti mest
 • zabaviščni park
 • začasno zavetišče
 • zamuljevanje
 • zapornica
 • zapornica
 • zapornica
 • zastarel obrat
 • zatočišče/zavetišče za ljudi v izrednih razmerah
 • zavetišče za živali
 • zavetje
 • zazidalno območje
 • zazidljivo zemljišče
 • zdravstveni dom, zdravstvena služba
 • zelena območja v mestih
 • zeleni pas
 • železniška postaja
 • železniško omrežje
 • zgodovinski kraj
 • zgodovinski spomenik
 • zgradba, stavba, poslopje
 • zid
 • zidarstvo
 • zimsko letovišče
 • živalski koridor
 • živalski rezervat
 • živalski vrt
 • zunanje okolje
 • zvišanje terena
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/5