GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
podnebje
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • atmosferski ozon
 • bioklimatologija
 • celinsko/kontinentalno podnebje
 • ciklon
 • dež
 • deževnica
 • deževni gozd
 • dviganje morske gladine
 • dvig morske gladine
 • ekološka odpornost
 • ekološka sposobnost
 • ekvatorialno podnebje
 • emisija toplogrednih plinov
 • erozija tal/prsti
 • faktor škodljivosti za ozon
 • gibanje zraka
 • gorsko podnebje
 • hidrometeorologija
 • interakcija zrak-voda
 • inverzijska plast
 • ionosfera
 • kemična sestava zraka
 • klimatizacija
 • klimatologija
 • led
 • ledena gora
 • ledenik
 • ledeniški pokrov
 • letni čas
 • megla
 • meglica
 • meglica
 • mejna plast
 • meteorologija, vremenoslovje
 • meteorološka raziskava
 • meteorološki parameter
 • meteorološki pojav
 • mikroklima
 • mikroklimatologija
 • morska gladina
 • mraz
 • nadomeščanje halogeniranih spojin
 • napovedovanje poplav
 • napovedovanje vremena
 • napovedovanje vremena
 • nevihta
 • nevihta, neurje
 • oblak
 • območje plavajočega/skladastega ledu na morski gladini
 • oceansko podnebje
 • opazovanje vremena
 • orkan
 • ozonska plast
 • padavine
 • paleoklimatologija
 • plasti ozračja
 • plasti ozračja
 • plaz
 • podnebje, klima
 • podnebne spremembe
 • podnebne spremembe, ki jih povzroča človek
 • podnebni dejavnik
 • podnebni pas
 • podnebni pas
 • podnebni poskus/eksperiment
 • podnebni tip
 • podnebni vir
 • podnebni vpliv
 • polarno območje
 • poledica
 • povečanje količine padavin
 • prilagajanje podnebnim spremembam
 • proces v ozračju
 • puščavsko podnebje
 • razmerje med Zemljo in Soncem
 • segrevanje ozračja
 • sestavina zraka
 • sezonsko nihanje
 • škoda, ki jo povzroči nevihta
 • slana
 • sneg
 • sončno sevanje
 • spreminjanje podnebja
 • spreminjanje vremena
 • sredozemsko podnebje
 • stik med oceani in ozračjem
 • stratosfera
 • suša
 • tajfun
 • tanjšanje ozonskega plašča
 • tanjšanje ozonske plasti
 • tanjšanje stratosferske ozonske plasti
 • temperatura oceanske vode
 • temperatura zraka
 • toča
 • toplogredni plin
 • tornado
 • trajanje sončnega obsevanja
 • tropi, tropski pas
 • troposfera
 • troposferski ozon
 • tropski deževni gozd
 • tropsko podnebje
 • tundra
 • učinek tople grede
 • ultravijolično sevanje
 • umik ledenikov
 • varstvo podnebja
 • vede o ozračju (meteorologija, klimatologija)
 • veter
 • vpliv mikroklime
 • vpliv podnebnih sprememb
 • vreme
 • vremenska ujma
 • vremenske razmere
 • vročinski val
 • zmerno podnebje, podnebje zmernega pasu
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/7