GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
naravni dinamični procesi
Definiton

Definition is not available.

Scope note

Scope note is not available.

Concepts
 • analiza naravnega tveganja
 • ciklon
 • dviganje (geologija)
 • dviganje morske gladine
 • energija plimovanja
 • erozija
 • geodezija
 • geologija
 • geološka katastrofa
 • geološki proces
 • geomorfologija
 • geomorfološki proces
 • gibanje zraka
 • hidrološka nesreča, hudourniška katastrofa
 • hidrološki cikel
 • hidrološko ravnovesje
 • interakcija zrak-voda
 • kroženje morske vode
 • kroženje vode v oceanih
 • kroženje zraka
 • mehanika kamnin
 • mehanika tal
 • mrtvi valovi
 • naravna nesreča/katastrofa
 • nastajanje tal/prsti
 • nevarnost naravnih nesreč
 • nevihta
 • nevihta, neurje
 • nizek vodostaj
 • obalna erozija
 • območje katastrofe/nesreče
 • območje tveganja
 • obratna termična plastovitost (limnologija)
 • ognjenik, vulkan
 • ognjeniški izbruh
 • ognjeniško/vulkansko območje
 • orkan
 • padavine
 • plaz
 • plima
 • plimovanje
 • počasni vertikalni premiki zemeljske skorje
 • podnebne spremembe
 • pogrezanje tal
 • poplava
 • poplavna nevarnost
 • poplavna ravnica
 • posedanje
 • potres
 • potresna aktivnost
 • potresni monitoring (zbiranje potresnih podatkov)
 • potresni morski val
 • preprečevanje naravnih nesreč
 • preprečevanje poplav
 • proces v ozračju
 • protipotresni predpis
 • seizmično/potresno inženirstvo
 • sezonsko nihanje
 • škoda, ki jo povzroči nevihta
 • snežni plaz
 • spreminjanje podnebja
 • spreminjanje vremena
 • stik med oceani in ozračjem
 • suša
 • tajfun
 • tektonika
 • tornado
 • usedanje (geologija)
 • veter
 • vetrna erozija
 • vetrolom
 • voda pod vplivom plimovanja
 • vodna erozija
 • vodostaj
 • vpliv podnebnih sprememb
 • vremenska ujma
 • vulkanizem
 • vulkanologija
 • zaščita pred plazovi
 • zemeljski plaz
Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/theme/8