Account services

Operations

National Museum of Bosnia and Herzegovina (ba_museum)

Name: National Museum of Bosnia and Herzegovina
Name in national language: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
URL: http://www.zemaljskimuzej.ba/bs
Email: kontakt@zemaljskimuzej.ba
Phone: +38733668027
Fax:
Street: Zmaja od Bosne
PO box:
Postal code: BA71000
Locality: Sarajevo
Country: Bosnia-Herzegovina
Full address: Zmaja od Bosne 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina