GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
piralen
Definition

Kemijski spoj koji pripada skupini polikloriranih bifenila, a upotrebljava se za proizvodnju električne opreme za koju je potreban dielektrični fluid, kao što su električni transformatori i kondenzatori, kao i u hidrauličnim strojevima, vakuumskim pumpama, kompresorima i tekućinama za izmjenjivače topline.

Related terms
Broader:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11745