GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
Waddensko more
Definition

Waddensko more je plitko more koje se proteže uz obale Sjevernog mora Nizozemske, Njemačke i Danske. To je vrlo dinamičan ekosustav s plimnim kanalima, pijeskom, blatnim ravnicama, slanim močvarama, plažama, dinama, riječnim ušćima i prijelaznom zonom do Sjevernog mora, 'offshore' zonom. Većina dijelova Waddenskog mora, osobito u Nizozemskoj i Donjoj Saskoj, zaklonjena je pregradnim otocima i sadrži manja ili šira područja plimnih ravnica. Sadašnji oblik Waddenskog mora je rezultat kako sila prirode, tako i djelovanja čovjeka. Dva puta na dan, u prosjeku, 15 km3 morske vode ulazi u Waddensko more. S vodom iz Sjevernog mora unose se velike količine pijeska i mulja koji se talože u mjestima s malim kretanjem vode. Tijekom oseke pojavljuju se veliki dijelovi Waddenskog mora. Te takozvane plimne ravnice pokrivaju oko 2/3 područja plime i oseke i jedno su od njezinih najkarakterističnijih obilježja. Nigdje u svijetu ne nalazi se tako veliki neprekinut dio plimnih ravnica. One čine 60% svih područja plime i oseke u Europi i Sjevernoj Africi.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9019