GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varnostni sistem
Definition

Enotna, usklajena zbirka ali načrt postopkov in naprav, ki naj bi zmanjševali možnost tveganja za poškodbe, izgubo in nevarnost za ljudi, imetje in okolje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10054