GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
naravno tveganje
Definition

Verjetnost poškodb človekovega zdravja, imetja ali okolja zaradi poljubnega vidika fizičnega sveta, z izjemo človekovih dejavnosti.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10102