GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
hudo tveganje
Definition

Visoka verjetnost, da se bo neko tveganje ali situacija končala z visokim številom žrtev, poškodovancev, škodo na imetju, razkroju ekonomske aktivnosti ali s škodo na okolju; verjetnost dogodka in pričakovane škode preko največjih sprejemljivih stopenj.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10104