GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
upravljanje in načrtovanje podeželja
Definition

Dejavnosti oziroma postopek nadziranja in priprave za prihodnje fizične ureditve in položaja kateregakoli poljedeljskega ali pašnega področja, sem spada zavarovanje in razvoj naravnih ter človeških virov, ki vplivajo na gospodarsko vitalnost področja.

Related terms
Broader:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11243