GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kovinski odpadki
Definition

Kovinski proizvodi, ki so med izdelovanjem ali predelavo zavrženi in jih ni mogoče takoj ponovno uporabiti. Obrabljeni ali zavrženi kovinski proizvodi, ki so po preteku roka uporabnosti odstranjeni.

Related terms
Broader:
Related:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12382