GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varnost ljudi
Definition

Dejanja in ukrepi, ki se izvajajo, velikokrat na lokalni ravni, zato, da se zavaruje člane določene skupnosti pred nevarnostjo, poškodbami, ali tveganjem.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12763