GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
izpostavljenost tveganju
Definition

Situacija ali niz okoliščin, kjer se verjetnost za škodo področju in za prebivalstvo poveča nad normalno stopnjo.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12778