GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
upravljanje obalnih območij
Definition

Ukrepi za zaščito obale pred delovanjem naravnih sil, naključno škodo in nenačrtovanim razvojem, ki zajemajo odobritev določenih gradbenih del, prepoved določenih dejavnosti in gradnje objektov, odobravajo pa obnovitvena dela.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14146