GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gospodarjenje z njivskimi površinami
Definition

vsaka dejavnost, ki izhaja iz sistema praks, ki se uporabljajo za zemljišče, na katerem se gojijo kmetijske poljščine ter za zemljišče, ki je prepuščeno naravnemu razvoju ali se začasno ne uporablja za pridelavo poljščin

Related terms
Broader:
Related:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15109