GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljsko upravljanje
Definition

pravila, postopki in ravnanje, ki vplivajo na način uveljavljanja pristojnosti na evropski ravni na področju okoljskih politik, zlasti glede odprtosti, sodelovanja, odgovornosti, učinkovitosti in medsebojne skladnosti

Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15156