GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
obvladovanje tveganja poplav
Definition

stalna in celostna družbena analiza, ocena in zmanjševanje poplavne ogroženosti

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15173