GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ocena tveganja glede trajnosti
Definition

opredelitev in analiza možnih dogodkov, ki lahko negativno vplivajo na trajnost, ter ocena navedenega tveganja

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Rezultati, izraženi na kvalitativen ali kvantitativen način, pogosto del strategije obvladovanja tveganja, katere cilj je odprava ali zmanjšanje posledic tveganja.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15386