GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zaščita pridelka
Definition

Problem zaščite pridelka se je drastično spremenil od leta 1945. Danes obstaja cela vrsta kemikalij, s katerimi se je moč boriti proti kmetijskim škodljivcem, vendar ima ta razvoj sam po sebi mnogo negativnih plati. Take izpopolnjene tehnike so dostopne le manjšemu delu kmetov; v večini sveta ostaja standard zaščite pridelkov na zelo nizki ravni. Še več, moderne zaščite kmetijskih pridelkov so bile zelo kritizirane, da se preveč zanašajo na uporabo kemikalij. Biološki nadzor nad škodljivci je bil po drugi strani močno zapostavljen. V nekaterih primerih je prihajalo do nepravilne uporabe kmetijskih kemikalij, kmetijski pridelek mora biti tako obvarovan ravno pred ukrepi, ki so bili namenjeni za njegovo zaščito. Medtem pa se, v preteklosti na nek kraj omejeni, škodljivci še naprej širijo po vsem svetu.

Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1874