GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
preprečevanje škode
Definition

Skupek pristopov in ukrepov, ki zagotavljajo, da človekovo delovanje ali naravni pojavi ne bodo povzročili škode. Vpelje okvire in ukrepe dolgoročnih načinov delovanja in programe, ki bodo izničili ali preprečili škodo, ki jo povzročajo naravne nesreče.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1959