GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
razvojni načrt
Definition

Zasnova lokalnega razvojnega načrta, ki ga je vsaka služba na področju lokalnega načrtovanja, zakonsko dolžna vzdrževati, lahko se jo spremeni z upoštevanjem napisanih postopkov, ki so bili uvedeni v ta namen, vključujejo tudi obvezanost posvetovati se s širšo javnostjo in upoštevati morebitne pripombe. Razvojni načrt vsebuje: 1) strukturni načrt za to območje (ponavadi ga pripravi državna komisija); 2) razvojni načrt širšega območja za vsak okraj, ki ga določi komisija.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2161