GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sanacija posledic nesreče/katastrofe
Definition

Tok dogodkov ali proces, ki je namenjen odstranjevanju ruševin ali odstranitvi nevarnih snovi, ki so ostale na nekem območju po ekološki katastrofi, naravnega ali človeškega izvora.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2216