GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
pripravljenost v primeru nesreč
Definition

Skupek ukrepov, ki se jih izvaja v primeru nesreč, sestavljajo ga načrti in akcijski programi, napisani zato, da se zmanjša število žrtev in škodo na minimum, da se organizira in izvaja učinkovito reševanje in dostavo pomoči, da se začne obnova po katastrofi. Pripravljenost v primeru nesreč mora biti zakonsko določena in zagotovljena morajo biti določena sredstva, da se lahko spopade z morebitno nesrečo. Zajema tudi napovedovanje in opozarjanje, izobraževanje in usposabljanje javnosti, organizacijo in upravljanje, vključujoč načrtovanje, usposabljanje osebja, kopičenje zalog in zagotavljanje določenih sredstev in virov.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2220