GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
smernica o PVO (presojah vplivov na okolje)
Definition

Direktiva Sveta z dne 27. junija 1995 o oceni vplivov določenih zasebnih in javnih projektov na okolje (85/337/EEC). Direktiva se nanaša na projekte, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo imeli zaradi svoje vsebine, obsega ali lokacije, velik vpliv na okolje.

Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2578