GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zakon o PVO (presojah vplivov na okolje)
Definition

Zakon, ki na podlagi Direktive EU št. 85/337 obravnava vplive določenih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2579