GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
pomoč v izrednih razmerah
Definition

Denar, hrana ali druga oblika pomoči, ki se nudi preživelim v nenadnem in ponavadi nepričakovanem dogodku, ki zahteva takojšnje ukrepanje, zlasti v primerih, ko obstaja možnost poškodbe ljudi, škode na imetju ali v okolju.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2657