GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ocena vplivov okolja na zdravje
Definition

Presoja vplivov nekega dejanja na zdravstveno stanje ljudi.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2826