GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljsko tveganje
Definition

Verjetnost poškodbe, bolezni ali smrti, ki bi bila posledica potencialni izpostavljenosti okoljski nevarnosti.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2921