GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljska varnost
Definition

Merila ali ukrepi, ki se jih izvaja za zaščito in spodbujanje varstva zunanjih razmer, ki vplivajo na življenje, razvoj in preživetje nekega organizma.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2923