GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ekvivalentna doza
Definition

Mera, ki se uporablja za stopnjo zaščite pred sevanjem, izražamo jo z navadno lestvico (skalo), s katero izrazimo izračun efektivno prejete doze radiacije (sevanja). Enota, ki je enaka prejeti dozi se imenuje rem, ki je številsko enak prejeti dozi sevanja v radih, pomnoženi z določenim modifikacijskim faktorjem, kot npr. kvalitativni faktor, distribucijski faktor, itd.

Related terms
Broader:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2958