GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
požarna varnost
Definition

Pravila in varnostni predpisi, ki jih je potrebno sprejeti za preprečitev ali gašenje požarov.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3225