GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
tekoči odpadki
Definition

Tekoči odpadki, sestavljeni iz odplak, gospodinjskih odpadnih vod, predelane vode ali drugih tekočin, ki nastanejo ob industrijskih dejavnosti zlasti ob industrijah, kot so proizvodnja celuloze in papirja, predelava hrane in izdelava kemikalij.

Related terms
Broader:
Narrower:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4845