GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gora
Definition

Značilnost zemeljske površine, ki se vzdiguje visoko nad podnožje, ima večinoma strma pobočja, področje vrha pa je relativno majhno. Gore so pomemben vire vode, energije, rudnin, gozdov, poljedelskih pridelkov in rekreacije. Gore so skladišča biološke raznolikosti in ogroženih vrst ter nujen del celotnega ekosistema. Približno 10% svetovne populacije je odvisne od gorskih virov in skoraj na polovico teh ljudi vpliva zmanjševanje gorskih razvodnih področij.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5401