GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
izmenjava informacij o okoljskem tveganju
Definition

Izmenjava informacij o tveganju za zdravje in okolje med ocenjevalci tveganja in vodji, splošno javnostjo, informativnimi sredstvi obveščanja, interesnimi skupinami itd.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7238