GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kopalne vode
Definition

Vse notranje ali priobalne vode, z izjemo tistih, ki so namenjene v terapevtske namene, ali pa se uporabljajo za kopalne bazene; območja, kjer je izrecno dovoljeno, ali pa ni prepovedano kopanje, in se ga tradicionalno udeležuje veliko število kopalcev. Kakovost vode mora dosegati predpisane standarde za kemijske, mikrobiološke in fizikalne parametre.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/740