GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biološko zatiranje škodljivcev
Definition

Vsak živi organizem, ki je postavljen ali vnesen v okolje z namenom, da deluje kot pesticid proti drugemu organizmu, ki se ga označi za škodljivca.

Related terms
Broader:
Related:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/864